23-05-17Geen digitaal welstandsbeleid meer

IMWE wordt definitief afgesloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft definitief besloten niet langer te investeren in het digitaliseren van (sectoraal) welstandsbeleid. De inspanningen om het beleid op te nemen in de informatie op ruimtelijkeplannen.nl worden gestaakt en niet meer opgenomen.
Na 2019 zal het welstandsbeleid als sectoraal beleid geleidelijk verdwijnen, omdat het integraal onderdeel moet worden van de nieuwe omgevingsplannen. Het omgevingsplan zal op een nieuwe manier digitaal beschikbaar worden gesteld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht, dat momenteel in ontwikkeling is.
Het ministerie vindt het onverantwoord om voor de tussenperiode te investeren in het digitaal beschikbaar stellen van sectoraal beleid dat binnen afzienbare tijd niet meer zal bestaan.
Overigens is er nog geen inspanning gedaan om te onderzoeken hoe het welstandsbeleid, als het straks als beleidsregels onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan, digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Op de website van onze partner Geonovum treft u het volgende bericht aan:

Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.

Samen met het ministerie van IenM heeft Geonovum besloten IMWE niet langer te beheren. Dit betekent onder andere dat we eventuele implementatie niet ondersteunen. De standaard blijft wel beschikbaar via de Geonovum website onder vervallen versies van de RO Standaarden.

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, mei 2017.

Lees verder: zie Geonovum

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit