29-06-16Nieuwsbrief Federatie: vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen weer bij gemeenten, Den Haag zorgt niet goed voor kwaliteit, Werelderfgoed...

De Nieuwsbrief nr 37 van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bevat niet alleen een terugblik op een geïnspireerde Ledenvergadering en een indringend mooiwaartscafé, maar ook opinies over burgerparticipatie onder de omgevingswet, nieuws over de fietsconferentie MooiKust en veel meer.

De Nieuwsbrief, Lees dat ding!

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit