23-06-16Erfgoed in verkiezingsprogramma's

Vijftien erfgoedorganisaties, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s, en reiken 8 concrete aandachtspunten aan.

 

Deze agenda is een initiatief van de volgende organisaties van het Erfgoedplatform vanKunsten ’92, landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed:

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
Digitaal Erfgoed Nederland
Erfgoedvereniging Heemschut
Federatie Instandhouding Monumenten
bestuur Federatie grote monumentengemeenten
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Museumvereniging
Nationaal Restauratiefonds
Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren
Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen in Nederland
R.P. de Jong Archiefadvies
Stichting Nationale Archeologiedagen
en tot stand gekomen in goede samenspraak met het Mondriaan Fonds.

 

Bekijk de erfgoedagenda online (zie hierboven) of download de pdf

Lees verder: Kunsten 92

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit