23-06-16Erfgoed in verkiezingsprogramma's

Vijftien erfgoedorganisaties, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s, en reiken 8 concrete aandachtspunten aan.

 

Deze agenda is een initiatief van de volgende organisaties van het Erfgoedplatform vanKunsten ’92, landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed:

BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
Digitaal Erfgoed Nederland
Erfgoedvereniging Heemschut
Federatie Instandhouding Monumenten
bestuur Federatie grote monumentengemeenten
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Museumvereniging
Nationaal Restauratiefonds
Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren
Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen in Nederland
R.P. de Jong Archiefadvies
Stichting Nationale Archeologiedagen
en tot stand gekomen in goede samenspraak met het Mondriaan Fonds.

 

Bekijk de erfgoedagenda online (zie hierboven) of download de pdf

Lees verder: Kunsten 92

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit