16-06-16Rosendaal en Kampen positief over welstand

Roosendaal

Met debatavonden, symposia, een wekelijks loket en rondetafelgesprekken wil de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van Roosendaal een brug slaan met de aanvragers. Die ambitie past bij de omslag in de werkwijze van de commissie, die bij bouwplannen kijkt naar het uiterlijk van de bouwwerken, zoals de architectuur, de gebruikte materialen en de kleuren van het bouwwerk. (...)
De noodzaak om de omslag verder door te voeren komt enerzijds door de nieuwe Omgevingswet die hierom vraagt. Daarnaast gaf een enquête vorig jaar aan dat er een en ander te verbeteren valt. Burgers die de voorbije drie jaar met de commissie te maken hadden zijn daarvoor ondervraagd. Zij gaven behalve complimenten ook verbeterpunten mee.

Lees meer in BN De Stem

Kampen

De huidige Welstandsnota van de gemeente Kampen wordt geactualiseerd. Het college van b en w heeft na overleg met verschillende kamper partijen besloten de welstandstoetsing niet af te schaffen maar te vereenvoudigen. Dit geldt zowel voor woonwijken als op bedrijventerreinen. Voor woonwijken geldt dat kleine verbouwingen hierdoor straks sneller getoetst worden. (...)
Uit gesprekken met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden is gebleken dat er geen draagvlak is om de welstandstoetsing af te schaffen. Ondernemers en inwoners vinden welstand belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat er bij een verbouwing rekening wordt gehouden met de omgeving.

Lees verder brugnieuws

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit