06-01-16Jurisprudentie: woonboot en second opinion

In Amsterdam slaagt een verzoek tot handhaving van een illegale verbouwing aan een woonboot. Er bestaat momenteel geen actueel en passend beoordelingskader voor woonboten, sinds de Raad van State in 2014 oordeelde dat een woonboot een bouwwerk is, en dus moet voldoen aan Bouwbesluit en welstandscriteria, met een ligplaats conform het bestemmingsplan. In afwachting van een gewijzigd Bouwbesluit kan een gemeente nu feitelijk geen vergunning geven. Een bewoner van een Amsterdamse grachtenpand, die zich ergert aan de woonboot voor zijn deur, en aan de recente verbouwing daarvan, heeft met succes via de rechtbank geeist dat de gemeente handhavend optreedt.

Ook is er recent uitspraak gedaan over een kwestie in Lisse, waar volgens een second-opinion de welstandscriteria niet juist zijn toegepast en een gemeentelijk monument wordt aangetast. Omdat de gemeente niet expliciet op die bezwaren van de second-opinion heeft gereageerd, wordt zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning vernietigd.

Lees verder: jurisprudentie

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit