09-12-15Regels Erfgoedwet over een half jaar van kracht

De Eerste Kamer heeft op 8 december 2015 de Erfgoedwet aangenomen. De wet bundelt zes bestaande wetten op het terrein van Monumentenzorg en historische (museale) collecties. De regels worden op 1 juli van kracht, tenzij er binnen zes weken een referendum over de erfgoedwet wordt aangevraagd.

Voor de bescherming van rijksmonumenten is de nieuwe instandhoudingsplicht van belang. Voortaan moet een monument zodanig onderhouden worden, dat instandhouding gewaarborgd is. Een eigenaar is dus niet in overtreding als een monument verveloos is, maar wel als door achterstallig onderhoud de monumentale waarden niet langer overind blijven.

Nieuw in de Erfgoedwet is ook dat niet alleen het gebouw, met alles wat er nagelvast bijhoort, monumentale bescherming kan genieten, maar voortaan kunnen ook ensembles beschermd worden: het gebouw plus het interieur. In verband met de privacy hoeft de beschrijving van het monumentale interieur niet openbaar gemaakt te worden.

Het nationale monumentenregister is voortaan alleen maar bedoeld om te registreren dat een bepaald object een monumentenstatus heeft, maar is niet bedoeld om de monumentale waarden te beschrijven of onderbouwen. Er wordt dus een scherp onderscheid gemaakt tussen de gegevens in het register en de redengevende beschrijving, waarin duidelijk gemaakt wordt welke monumentale waarden met de monumentenstatus worden beschermd.

Archeologie

De Erfgoedwet wijzigt op onderdelen de wetgeving op het gebied van archeologie. Voortaan kunnen archeologische bureaus geen opgravingsvergunning meer aanvragen (die hen toestemming geeft om archeologische opgravingen te verrichten). Daarvoor in de plaats komt een systeem van certificering, waarbij de markt er zelf voor verantwoordelijk is dat het certificaat garandeert dat een archeologische bureau professionele opgravingen kan verrichten. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor amateurverenigingen voor archeologie.

Ook wordt een vergunning om op een bepaalde plek archeologisch onderzoek te verrichten niet langer afgegeven door de rijksoverheid, maar door het college van b&w.

Lees verder: dossier erfgoedwet

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit