16-11-15Oud-voorzitter Bandell overleden

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 november is Ronald Bandell overleden. Bandell was een vooraanstaand burgemeester van achtereenvolgens Moordrecht, Papendrecht, Alkmaar en Dordrecht. Hij was onder meer voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters en tussen 1999 en 2004 voorzitter van de Federatie Welstand.

In 1999 kreeg de Federatie ook zijn eerste directeur; voorheen was de vereniging een samenwerkingsverband van regionale en lokale welstandscommissies, waarbij de dagelijkse leiding in handen lag van de secretaris, die tevens directeur was van een van de regionale organisaties.

Onder Bandell professionaliseerde de organisatie. In 2002 werd de nieuwe Woningwet van kracht die gemeente uitnodigde expliciet welstandsbeleid te formuleren en in welstandscriteria te vatten die het speelveld van de welstandscommissies bepalen. Bandell zag in het succes van de welstandsnota's het bewijs dat gemeentebesturen de zorg voor ruimtelijke kwaliteit serieus nemen.

Ronald Bandell was een uitgesproken voorstander van het verbreden en verdiepen van de welstandszorg. "Bij het vaststellen van de welstandsnota's is duidelijk geworden dat welstand, als instrument voor ruimtelijke kwaliteit, zeer nauw samenhangt met de stedenbouwkundige ambities van een gemeente", zei hij in zijn afscheidsspeech in 2004. Hij waarschuwde voor de privatisering van de stedenbouw: indien projectontwikkelaars de stedenbouwkundige onderbouwing leveren voor hun eigen projecten, dan "worden onvermijdelijk op de eerste plaats de private belangen gediend". Als een gemeente niet zelf het debat voert over de ruimtelijke kwaliteit, als een gemeente daar geen visie op heeft, "dan is de welstandszorg niets meer dan een schaamlap voor het falen van de lokale democratie. Een achterhoedegevecht over cosmetica."

Bandell heeft in zijn bestuursperiode meestal diplomatiek, maar wanneer nodig streng en doortastend, de belangen van de ruimtelijke kwaliteit en van de Federatie in politiek Den Haag en tegenover zakenpartners vaardig verdedigd. De Federatie is hem daar zeer erkentelijk voor.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit