28-09-15Duurzame schoonheid bij Nul-op-Meterhuis

Team Ruimtelijke Kwaliteit en Stroomversnelling slaan handen ineen
voor versnelling en verbetering in verduurzaming woningaanbod

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit en de Stroomversnelling (een initiatief waarbij wordt gestreefd naar het grootschalig realiseren van Nul op de Meter-woonconcepten met een energieprestatiegarantie voor bewoners van huur én koopwoningen uit de jaren '50-'80) hebben op maandag 28 september een samenwerkingsovereenkomst getekend in het bijzijn van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Dankzij de samenwerking proberen het Team Ruimtelijke Kwaliteit en de Stroomversnelling de grootschalige verduurzaming van Nederland te versnellen en deze te benutten om de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse wijken te vergroten.

 


Nauwe samenwerking is onontbeerlijk waar het gaat om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: “Ruimtelijke kwaliteit is een essentieel aspect van leefbare en toekomstbestendige wijken en moet daarom ook een intrinsiek onderdeel zijn van een grootschalige verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Daarom zorgt het team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland er voor dat bij alle deelnemende lokaal en regionaal opererende welstands- en monumentenorganisaties een coördinator wordt aangesteld die het aanspreekpunt vormt voor Stroomversnellingsprojecten.” Bij Dorp, Stad en Land is dit dhr. V.W.B. Voorhoeve AvB.

Leen van Dijke, voorzitter van de Stroomversnelling: “Wij zullen samen vroegtijdig in gesprek gaan over de projecten die door onze leden worden uitgevoerd ten behoeve van een hoge ruimtelijke kwaliteit en een snelle besluitvorming op gemeentelijk niveau. Ook zullen we op basis van onze ervaringen gezamenlijk een uniforme aanpak ontwikkelen en ons inspannen om deze aanpak op gemeentelijk niveau te laten landen. Zo denken we er bijvoorbeeld aan gezamenlijk richtlijnen te ontwikkelen waardoor ontwerpers/architecten en hun opdrachtgevers houvast krijgen bij het ontwerp van de woningen. Deze samenwerking is wat ons betreft een belangrijke stap in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in ons land.”

Over het Team Ruimtelijke Kwaliteit
Het Team Ruimtelijke Kwaliteit is een samenwerkingsverband van 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties, waaronder Dorp, Stad en Land, en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Federatie Welstand). De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit bewaakt en bevordert de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daartoe werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit samen met gelijkgestemde partners. De focus van de Federatie ligt daarbij op: bewustwording bij bestuurders en burgerij over het belang van ruimtelijke kwaliteit; het stimuleren van visievorming t.a.v. ruimtelijke kwaliteit bij beslissers; de bevordering van adequate wet- en regelgeving en de bevordering van uitstekende, eigentijdse en oplossingsgerichte advisering, zowel aan de overheid als aan de initiatiefnemers. 79% van alle welstands- en monumentencommissies in Nederland is lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het ledenbestand omvat momenteel 7 regionale en 56 lokale commissies, en vijf landelijke rechtspersonen: Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, Platform31, BnsP, NVTL, VBWTN.
 
Over de Stroomversnelling
De leden van de Stroomversnelling leveren geïntegreerde Nul-op-de-Meter-woonconcepten met een energieprestatiegarantie voor bewoners van huur én koopwoningen uit de jaren '50-'80 die de komende decennia de beschikking krijgen over een comfortabele, toekomstbestendige, energieneutrale en sterk verbeterde woning zónder extra woonlasten. De leden van de Stroomversnelling scheppen condities voor grootschalige toepassing van Nul op de Meter-concepten volgens vaste kwaliteitsnormen die het Nederlandse woningaanbod enorm verbeteren en verduurzamen. Hierdoor krijgen bewoners van miljoenen hoog- en laagbouw, huur- en koopwoningen in Nederland na een korte renovatie een comfortabele woning die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dit is mogelijk dankzij de vorming van een netwerk van ambitieuze opdrachtgevers, aanbieders en overheden, de toeleverende industrie en ketenpartners die samen zorgen voor innovatie en industrialisatie in de bouwkolom. Ook worden alle mogelijke belemmeringen doorbroken om de Stroomversnelling in praktijk te brengen; (vergunning)procedures worden vereenvoudigd én versneld en passende financieringsconcepten worden aangeboden om de opschaling naar een massaal, energieneutraal woningbestand mogelijk te maken.

 

Lees verder: Stroomversnelling

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit