22-07-15Onafhankelijk advies in Arnhem ten einde

De gemeente Arnhem heeft de onafhankelijke advisering over ruimtelijke kwaliteit afgeschaft. Een voorstel daartoe is op 13 juli door de gemeenteraad overgenomen.

De welstandsadvisering - voor zover die nog plaatsvindt, want in een groot deel van Arnhem is de welstandszorg al beëindigd - wordt voortaan verzorgd door een ambtenaar van de regionale Omgevingsdienst en een ambtenaar van de gemeente zelf.

De gemeente hoopt op deze manier 50.000 euro te besparen. Hoewel de kosten van de welstandsadvisering door de vergunningaanvragers zelf betaald worden via de bouwleges, heeft de gemeente besloten de leges niet te verlagen.

De wettelijk verplichte onafhankelijke monumentencommissie wordt gevormd door dezelfde ambtenaar van de Omgevingsdienst en een monumentenambtenaar van de gemeente, aangevuld met een externe deskundige. Deze constructie is in strijd met de wet, blijkens de handreiking die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de VNG en de Federatie Welstand hebben uitgegeven. In de commissie mogen geen leden van het college van B en W zitting hebben, noch leden van de gemeenteraad. De handreiking concludeert dat er dus ook geen ambtenaren in de commissie kunnen zitten, aangezien zij als uitvoerders van het beleid evenmin onafhankelijk kunnen adviseren als de gemeentebestuurders zelf.

De Arnhemse Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die nu wordt opgeheven, bestond in zijn huidige vorm pas twee jaar, en kreeg naast de wettelijke taak een belangrijke rol als sparringpartner van de ambtelijke organisatie en als adviseur vroeg in het proces. De gemeenteraad meent nu dat de afschaffing van deze externe advisering een stap is "in het realiseren van integrale ruimtelijke kwaliteit in Arnhem", en dat deze ambtelijke werkwijze "meer ruimte biedt om diverse aspecten tegen elkaar af te wegen".

Lees hier het raadsbesluit

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit