16-07-15Zeggenschap welstand in Eindhoven bij burgers

De gemeente Eindhoven gaat de verantwoordelijkheid voor het welstandsbeleid overhevelen naar bewonersgroepen en vaste partners. Het college van b en w stelt een experiment voor aan de gemeenteraad, dat het begin is van een totale modernisering van het beleid.

Het college wil voor delen van de stad de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit uit handen geven, maar voor gebieden van stedelijk belang en van grote cultuurhistorische waarde blijft de gemeente zelf de regie houden.

In andere buurten kunnen de bewoners zelf de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit overnemen. De spelregels worden door de buurten zelf ontwikkeld, waarbij de overheid faciliterend optreedt. De toetsing kan door de bewoners zelf plaatsvinden, maar ook door een onafhankelijke commissie of supervisor worden gedaan, die zich dan moet houden aan de door bewoners opgestelde criteria. Wat geldt voor bewoners, geldt ook voor vaste partners van de overheid, zoals woningcorporaties, de Technische Universiteit of de HighTech Campus.

Het aantal experiment-gebieden is afhankelijk van de ambtelijke capaciteit en de wens van bewoners/vaste partijen om hier actief in te opereren. De gemeente gaat voorlopig uit van tien experiment-gebieden.

Waarnemend wethouder Mary-Ann Schreurs en projectleider Ronald Rijnen verwachten dat er ook buurten zullen zijn die kiezen voor welstandsvrij bouwen. Elk jaar wil de gemeente bekijken of er geen rare dingen gebeuren.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is betrokken geweest bij de voorbereiding van het raadsvoorstel. Samen met Eisse Kalk (Agora Europa) schreef Federatie-directeur Flip ten Cate het rapport "Inwonersparticipatie bij omgevingskwaliteit".

De gemeenteraad zal na de zomer een besluit nemen over het raadsvoorstel; de experimenten kunnen dan in het najaar van 2015 starten.

Lees verder: gemeente Eindhoven

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit