18-06-15Ruimtelijke kwaliteit beter borgen

Het College van Rijksadviseurs publiceerde, aan de vooravond van de afronding van het Kamerdebat over de Omgevingswet, een essay over de rol van de rijksoverheid in het bevorderen van Omgevingskwaliteit, getiteld "Waard of niet?".

"Maatschappelijk neemt het belang van geïntegreerde omgevingskwaliteit alleen maar toe. Simpelweg een politieke of planologische afweging wat de voorkeur verdient, tussen algemeen of publiek belang, volstaat niet. Het nieuwe moet, zonder waardeverlies, integreren in wat er al is."
Die integratie vindt onvermijdelijk op lokaal niveau plaats, laat in het planproces, en vaak buiten het publieke debat. "Dat maakt zenuwachtig", aldus de auteur van het essay, Peter-Paul Witsen. De behartigers van een deelbelang zoeken daarom zekerheid voor het afwegen van de waarden waar zij voor staan - met juridificering en sectorale beoordeling als gevolg. Dat werkt fragmentatie in de hand, met als gevolg dat ruimtelijke interventies vatbaar worden voor opportunistische argumenten.
"Tegenwicht zoeken tegen juridische macht en het grote geld, is vechten tegen bierkaaien. En een stelsel van bierkaaien is het laatste waar Nederland op zit te wachten".

In het essay wordt voorgesteld om het begrip Omgevingskwaliteit alles omvattend te definieren, van de sterrenlucht tot aan de bodem in de beek. Het essay mondt uit in vijf zeer behartenswaardige adviezen, waaronder de aanbeveling om Adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit meer positie te geven, onder meer door ze een directe relatie te geven met de controleurs van de macht: gemeenteraden en Provinciale Staten.

Lees verder: http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/brief/2015/06/17/waard-of-niet-essay-ove

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit