25-11-14Tilburg breidt taken Adviescommissie uit

De Omgevingscommissie van de gemeente krijgt een grotere adviesrol bij de bouw van onder meer nieuwe gebouwen en de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

De commissie Vestigingsklimaat bespreekt de voorgestelde nieuwe rol van de Omgevingscommissie op 1 december. Bij plannen voor nieuwe gebouwen of nieuwe gebieden, gaat de commissie eerder in gesprek met de initiatiefnemers. De adviezen van de commissie gaan een vast onderdeel uitmaken van de besluitvorming. Bij besluiten van het college over ruimtelijke projecten wordt het advies van de Omgevingscommissie meegenomen. Daarnaast wordt vastgesteld welke plannen op het gebied van groen of openbare ruimte getoetst moeten worden door de commissie. Tot nu toe was toetsing van dit soort plannen door de commissie vrijblijvend.

Advies aan college

De Omgevingscommissie controleert de kwaliteit van ruimtelijke plannen die te maken hebben met welstand, monumenten/erfgoed en groen/openbare ruimte. Daarover adviseert de commissie het college. In de commissie zitten onafhankelijke, externe adviseurs met kennis en ervaring over monumenten, groen en ruimtelijke plannen.

Lees verder: gemeente Tilburg

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit