25-11-14Tilburg breidt taken Adviescommissie uit

De Omgevingscommissie van de gemeente krijgt een grotere adviesrol bij de bouw van onder meer nieuwe gebouwen en de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

De commissie Vestigingsklimaat bespreekt de voorgestelde nieuwe rol van de Omgevingscommissie op 1 december. Bij plannen voor nieuwe gebouwen of nieuwe gebieden, gaat de commissie eerder in gesprek met de initiatiefnemers. De adviezen van de commissie gaan een vast onderdeel uitmaken van de besluitvorming. Bij besluiten van het college over ruimtelijke projecten wordt het advies van de Omgevingscommissie meegenomen. Daarnaast wordt vastgesteld welke plannen op het gebied van groen of openbare ruimte getoetst moeten worden door de commissie. Tot nu toe was toetsing van dit soort plannen door de commissie vrijblijvend.

Advies aan college

De Omgevingscommissie controleert de kwaliteit van ruimtelijke plannen die te maken hebben met welstand, monumenten/erfgoed en groen/openbare ruimte. Daarover adviseert de commissie het college. In de commissie zitten onafhankelijke, externe adviseurs met kennis en ervaring over monumenten, groen en ruimtelijke plannen.

Lees verder: gemeente Tilburg

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit