22-10-14Visie, kwaliteitsgesprek moeten in Omgevingswet

Een Omgevingsvisie is onmisbaar voor gemeenten, en moet dus wettelijk worden verplicht, en hetzelfde voor een niet-vrijblijvend gesprek over kwaliteit. Dat betoogt Flip ten Cate in een internetcollege over ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingswet. Het 7-minuten durende college is te vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, programma Eenvoudig Beter.

Omgevingskwaliteit is moeilijk te meten volgens Ten Cate. Het gaat over aangenaam wonen, werken en leven op plekken waar je je prettig voelt. Niet echt te meten, maar je kunt het wel weten. En je kunt er zeker een visie over hebben en er met elkaar in gesprek over gaan.

Dat is volgens hem ook nodig, want ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over de waarde voor het individu, maar het is ook van nationaal belang omdat omgevingskwaliteit invloed heeft op het welzijn van alle inwoners en op de nationale economie (waardebehoud van gebouwen en bedrijven, concurrerend vestigingsklimaat). De Federatie is dan ook tevreden dat de gemeente in de nieuwe wet een zorgplicht krijgt voor de omgevingskwaliteit.

De nieuwe wet biedt veel ruimte voor lokale afwegingsruimte. Het is volgens de Federatie niet mogelijk dat een gemeente deze afwegingsruimte invult en haar zorgplicht voor omgevingskwaliteit waarmaakt, zonder een democratisch vastgestelde visie over kwaliteit. Deze visie gaat in op de kwaliteit die de gemeenschap graag wil in dit gebied. Op basis van deze visie zou het gemeentebestuur ook een gesprek moeten voeren met een initiatiefnemer over de maatschappelijke meerwaarde van zijn project. Om te beoordelen of dit aansluit bij wat de gemeenschap wil. Wat de Federatie betreft wordt zowel de omgevingsvisie als dit kwaliteitsgesprek opgenomen in de wet.

In de 7-minuten colleges op de website van het programma Eenvoudig Beter gaan experts vanuit hun achtergrond in op verschillende facetten van de omgevingswet. Bekijk het filmpje op de website van de directie Eenvoudig Beter.

Lees verder: Internetcollege kijk op de Omgevingswet

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit