29-09-14Ruimtelijke kwaliteit net zo belangrijk als milieu

Initiatiefgroep bepleit garanties voor kwaliteit in nieuwe wet

Mooiwaarts, een initiatiefgroep gefaciliteerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, wil dat aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet even belangrijk is als bescherming van het milieu. De regering laat in de wet veel vrijheid aan gemeentebesturen. Er is ruimte voor maatwerk en voor initiatief van burgers. Dat is goed nieuws. Maar vrijheid is niet het zelfde als vrijblijvendheid. De regering mag van gemeenten eisen dat zij actief en effectief zorgdragen voor de samenhang en de belevingswaarde op hogere schaalniveaus (buurt, dorp, stad en landschap). In een brief aan de Tweede Kamer pleit Mooiwaarts voor een betere verankering van “omgevingskwaliteit” in de nieuwe Omgevingswet.

Drie doelen staan centraal in de Omgevingswet: een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Die omgevingskwaliteit wordt in het wetsvoorstel niet evenwichtig uitgewerkt. Er wordt vooral gehamerd op harde, meetbare normen, waar gemeenten en anderen zich in principe aan te houden hebben. De niet-meetbare ‘ruimtelijke kwaliteit’ (schoonheid, toekomstwaarde, behoud van erfgoed) komt er minder goed vanaf. Daar geldt kennelijk vooral het principe van ‘vertrouwen’, en dat is niet genoeg. Ruimtelijke kwaliteit is namelijk meer dan de optelsom van individuele belangen. De openbare ruimte is van ons allemaal.

Ruimtelijke kwaliteit is van groot economisch belang: de waarde van bouwwerken wordt bepaald door de kwaliteit van het gebouw en van de omgeving ervan; internationale bedrijven vestigen hun hoofdkantoor in gebieden, waar het personeel graag wil wonen. Een aantrekkelijke en goed verzorgde leefomgeving is van belang voor het welbevinden van de inwoners en voor hun gevoel van veiligheid.

De nieuwe Omgevingswet is te vrijblijvend op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten zouden op zijn minst een visie op kwaliteit moeten formuleren en bij vergunningsaanvragen een niet-vrijblijvend gesprek over kwaliteit moeten organiseren. Dat is wat Mooiwaarts bij de Tweede Kamer bepleit.

Lees hier de gehele brief aan de Tweede Kamer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit