29-09-14Ruimtelijke kwaliteit net zo belangrijk als milieu

Initiatiefgroep bepleit garanties voor kwaliteit in nieuwe wet

Mooiwaarts, een initiatiefgroep gefaciliteerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, wil dat aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet even belangrijk is als bescherming van het milieu. De regering laat in de wet veel vrijheid aan gemeentebesturen. Er is ruimte voor maatwerk en voor initiatief van burgers. Dat is goed nieuws. Maar vrijheid is niet het zelfde als vrijblijvendheid. De regering mag van gemeenten eisen dat zij actief en effectief zorgdragen voor de samenhang en de belevingswaarde op hogere schaalniveaus (buurt, dorp, stad en landschap). In een brief aan de Tweede Kamer pleit Mooiwaarts voor een betere verankering van “omgevingskwaliteit” in de nieuwe Omgevingswet.

Drie doelen staan centraal in de Omgevingswet: een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Die omgevingskwaliteit wordt in het wetsvoorstel niet evenwichtig uitgewerkt. Er wordt vooral gehamerd op harde, meetbare normen, waar gemeenten en anderen zich in principe aan te houden hebben. De niet-meetbare ‘ruimtelijke kwaliteit’ (schoonheid, toekomstwaarde, behoud van erfgoed) komt er minder goed vanaf. Daar geldt kennelijk vooral het principe van ‘vertrouwen’, en dat is niet genoeg. Ruimtelijke kwaliteit is namelijk meer dan de optelsom van individuele belangen. De openbare ruimte is van ons allemaal.

Ruimtelijke kwaliteit is van groot economisch belang: de waarde van bouwwerken wordt bepaald door de kwaliteit van het gebouw en van de omgeving ervan; internationale bedrijven vestigen hun hoofdkantoor in gebieden, waar het personeel graag wil wonen. Een aantrekkelijke en goed verzorgde leefomgeving is van belang voor het welbevinden van de inwoners en voor hun gevoel van veiligheid.

De nieuwe Omgevingswet is te vrijblijvend op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten zouden op zijn minst een visie op kwaliteit moeten formuleren en bij vergunningsaanvragen een niet-vrijblijvend gesprek over kwaliteit moeten organiseren. Dat is wat Mooiwaarts bij de Tweede Kamer bepleit.

Lees hier de gehele brief aan de Tweede Kamer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit