21-08-14Groningen kiest voor ambtelijk welstandsadvies

In Groningen wordt later dit jaar de welstandscommissie met externe deskundigen volledig vervangen door ambtenaren. Het welstandsteam staat onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester van de gemeente. Het is de eerste gemeente waar de welstandstoetsing volledig door ambtenaren wordt uitgevoerd, meldt Groningen zelf.

Welstandscommissie vertrekt

In het coalitieakkoord `Voor de verandering' hebben de collegepartijen afgesproken om de welstandsregels te versoepelen en meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers die initiatieven willen ontplooien. Dat de wijziging juist op dit moment komt, heeft te maken met de samenstelling van de huidige welstandscommissie. Een aantal leden vertrekt per 1 oktober, onder wie de stadsbouwmeester, zegt gemeentewoordvoerder Eddy Beuker. Volgens het college is dit het geschikte moment om over te stappen op de nieuwe werkwijze.


Piccardhof, Groningen (welstandsloos gebied)

Zelf toetsen aan criteria

Die houdt in dat twee of drie gespecialiseerde ambtenaren onder leiding van de nieuw te benoemen stadsbouwmeester alle welstandsaanvragen van begin tot eind behandelen.

Lees het commentaar van Flip ten Cate op dit besluit in De Architect

Lees verder: Binnenlands Bestuur

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit