26-08-14Petitie onafhankelijke Vlaams Bouwmeester

'Zonder bouwmeester dreigt de banaliteit' kopt De Standaard. In Vlaanderen is een heftig debat losgebarsten over de wenselijkheid om een onafhankelijke bouwmeester te behouden. De regering wil de vrije denker vervangen door een groep van vijf ambtenaren die ressorteren onder de administratie Ruimtelijke Ordening.

Op internet is een petitie gestart voor behoud van het instituut. "Wij nemen vol onbegrip kennis van de voorgenomen hervorming van het bouwmeesterschap. De kwaliteit van onze leefomgeving én van de architectuurpraktijk in Vlaanderen is op verschillende fronten bedreigd als de bouwmeester (als persoon en als team en als onafhankelijke institutie) wordt uitgehold. Het gaat over de kwaliteit van onze openbare gebouwen, publieke ruimtes, infrastructuren en landschappen. Maar ook om de kansen die de ‘open oproepen’ en andere wedstrijdformules bieden aan (jonge) architectenbureaus én aan publieke overheden om mee te bouwen aan een kwalitatieve leefomgeving.", aldus de eerste alinea van de petitie.

maquette van Richard Rogers' Paleis van Justitie in Antwerpen

In een artikel in De Architect looft Marc Dubois het instituut van de Vlaams Bouwmeester die, in de personen van respectievelijk Bob van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen, de architectuur in België uit de sfeer van politieke benoemingen en achterkamer-deals trokken en via het systeem van de Open Oproep de kwaliteit van de (publieke) gebouwen een enorme impuls gaven.

Dubois schrijft dat de Vlaamse politiek niet gediend is van de onafhankelijke kritiek van de Bouwmeester. Door de functie ambtelijk te maken zou het spreekrecht van de Vlaamse Bouwmeester plaatsmaken voor een ambtelijke zwijgplicht.

Tot de eerste ondertekenaars behoren niet alleen prominente Vlaamse architecten, maar ook een groot aantal bekende Nederlandse namen, waaronder voormalige rijksbouwmeesters en rijksadviseurs zoals Yttje Feddes, Dirk Sijmons en Mels Crouwel.

Lees verder: petitie Doorstart Vlaams Bouwmeester

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit