17-04-14Sloop voorkomen dmv bestemmingsplan

Rechter doet wat de wetgever nalaat
 
Je hebt in je gemeente een aantal gebouwen staan die weliswaar nog geen monumentale status hebben, maar die toch karakteristiek zijn in een bepaalde omgeving. Deze gebouwen hebben bijvoorbeeld een bepaalde dakvorm of gevel. Vaak staan deze pareltjes in een oude stadskern. Maar ook in het buitengebied kennen we vaak bepaalde boerderijtypen die beeldbepalend zijn.

Monumenten worden nog beschermd door de Monumentenwet 1988 of door provinciale of gemeentelijke verordeningen, maar voor karakteristieke panden die nog net niet ‘monumentaal’ genoeg zijn, kan de sloophamer dreigen. Hoe geef je nou deze ‘tussencategorie’ van deze cultuurhistorische waardevolle panden een basisbescherming (van de hoofdvorm)?

Klip en klaar
Nou, door onze hoogste bestuursrechter is nu klip en klaar uitgesproken dat je hiervoor het bestemmingsplan kan gebruiken. Je neemt dan in de regels van een bestemmingsplan een vergunningstelsel op met als motief het voorkomen van de sloop van deze cultuurhistorische waardevolle bouwwerken.

Lees verder: Patres

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit