08-01-14(On)welstand in Aalsmeer?

Door Robert van Rijn op 7 jan 2014

Anders dan de VVD landelijk vindt dat de verplichte toets door welstandscommissies moet worden afgeschaft, behalve voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten, heeft VVD Aalsmeer gegronde zorgen om het uiterlijk (van de woningen) in Aalsmeer en is het noodzakelijk om een welstandbeleid te voeren. Echter, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks door het college wordt gehandhaafd, dan kun je het net zo goed vrij laten. Vergewis je dan wel dat welstandsvrij bouwen betekent dat je een beeld krijgt zoals je bijvoorbeeld in België aantreft.

De VVD heeft grote zorgen om dit –inmiddels- aangenomen welstandbeleid. De VVD gaf een aantal concrete situaties aan die haar hadden bereikt en vroeg aan het college om uitstel van dit beleid, om de situaties beter te onderzoeken. Daarbij kreeg ze steun van PACT in de gemeenteraad die tevens aanleiding zag om het voorstel aan te houden en meer tijd en inzicht te krijgen in het dossier en de verschillende aangetoonde excessieve situaties.

De gemeenteraad met 12 stemmen voor (AB en CDA) en 9 tegen (VVD en PACT) zorgden ervoor dat er risicovol beleid is aangenomen. Beleid wat in de ogen van de VVD onvoldoende zorgvuldig is opgesteld. (Er waren zelfs straatnamen omgewisseld in de aan de gemeenteraad aangeboden stukken!). Voorts zijn bepaalde begrippen niet duidelijk omschreven zodat de al moeizame te handhaven situaties vrijwel onmogelijk worden. Bovendien is de vraag of Aalsmeer als gemeente nog geloofwaardig is wanneer je exceptionele situaties laat voortduren, omdat niet opgetreden wordt.

VVD Aalsmeer vreest voor een herhaling van het legaliseren van strijdige situaties zoals recentelijk aan de orde was in het dossier woonarken.

Lees verder: VVD Aalsmeer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit