08-01-14(On)welstand in Aalsmeer?

Door Robert van Rijn op 7 jan 2014

Anders dan de VVD landelijk vindt dat de verplichte toets door welstandscommissies moet worden afgeschaft, behalve voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten, heeft VVD Aalsmeer gegronde zorgen om het uiterlijk (van de woningen) in Aalsmeer en is het noodzakelijk om een welstandbeleid te voeren. Echter, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks door het college wordt gehandhaafd, dan kun je het net zo goed vrij laten. Vergewis je dan wel dat welstandsvrij bouwen betekent dat je een beeld krijgt zoals je bijvoorbeeld in België aantreft.

De VVD heeft grote zorgen om dit –inmiddels- aangenomen welstandbeleid. De VVD gaf een aantal concrete situaties aan die haar hadden bereikt en vroeg aan het college om uitstel van dit beleid, om de situaties beter te onderzoeken. Daarbij kreeg ze steun van PACT in de gemeenteraad die tevens aanleiding zag om het voorstel aan te houden en meer tijd en inzicht te krijgen in het dossier en de verschillende aangetoonde excessieve situaties.

De gemeenteraad met 12 stemmen voor (AB en CDA) en 9 tegen (VVD en PACT) zorgden ervoor dat er risicovol beleid is aangenomen. Beleid wat in de ogen van de VVD onvoldoende zorgvuldig is opgesteld. (Er waren zelfs straatnamen omgewisseld in de aan de gemeenteraad aangeboden stukken!). Voorts zijn bepaalde begrippen niet duidelijk omschreven zodat de al moeizame te handhaven situaties vrijwel onmogelijk worden. Bovendien is de vraag of Aalsmeer als gemeente nog geloofwaardig is wanneer je exceptionele situaties laat voortduren, omdat niet opgetreden wordt.

VVD Aalsmeer vreest voor een herhaling van het legaliseren van strijdige situaties zoals recentelijk aan de orde was in het dossier woonarken.

Lees verder: VVD Aalsmeer

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit