15-11-13'Laat wijk welstand betalen'

Tijd voor een frisse blik op het stelsel van leges

Deze brief werd 15-11-2013 gepubliceerd op de opiniepagina van Cobouw.

Bouwleges zijn aannemers een doorn in het oog. Minister Blok werkt nu aan privatisering van de bouwplantoets en de controle tijdens de bouw. De kosten hiervan komen ten laste van nieuwbouwprojecten. Het kostenniveau van gemeenten moet omlaag, vinden Jan Fokkema en Nicolette Zandvliet (NEPROM).

De leges die gemeenten bij de aanvraag van een bouwvergunning in rekening brengen liggen onder vuur. Zowel burgers klagen over hoge tarieven bij het verlenen van een vergunning, als professionele opdrachtgevers bij de vergunning voor een omvangrijk nieuwbouwproject. De bouwleges zijn bedoeld om de kosten te dekken van gemeenteambtenaren bij het beoordelen van de bouwkundige kwaliteit, de welstand en de ruimtelijke ordening.

Kruissubsidiëring
Uit onderzoeken door de gemeenten Amsterdam en Eindhoven weten we dat via kruissubsidiëring vanuit de omvangrijke nieuwbouwprojecten, bijgedragen wordt aan dakkapellen en kapvergunningen. Ambtenaren zijn relatief veel tijd kwijt aan het begeleiden van burgers en hun buren bij kleine projecten die niet in rekening wordt gebracht. Omdat er steeds minder omvangrijke nieuwbouwprojecten zijn, komen de verhoudingen steeds schever te liggen.

Lees verder: Neprom

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit