16-10-13Schultz: 'Kwaliteit is erg belangrijk'

Minister Melanie Schultz van Haegen van ruimtelijke ordening en infrastructuur bezocht vandaag Zaanstad voor een werkbezoek over ruimtelijke kwaliteit. De minister komt op uitnodiging van het initiatief Mooiwaarts, waarin architecten, stedenbouwkundigen, monumenten- en welstandsadviseurs het perspectief schetsen op Mooi Nederland.

wethouder Dennis Straat, minister Melanie Schultz, WZNH-directeur Jef Muhren in Zaandam. Foto Mike Bink

De mensen achter Mooiwaarts denken dat gemeenten ook in de toekomst middelen moeten hebben om te zorgen dat de stad en het landschap waardevol en aantrekkelijk blijven. Initiatiefnemers Jef Muhren (WZNH) en Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) en wethouder Dennis Straat (VVD) leidden de minister rond door Zaandam, waarbij stilgestaan is bij plekken die de gemeente  een nieuw gezicht hebben gegeven, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de initiatiefnemers, de ontwerpers, de gemeente en de kwaliteitsadviseurs.

In het ‘Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving’ van Mooiwaarts betogen ruim 1700 ondertekenaars dat geen mens gelukkig wordt in een omgeving die niet uitdagend en aantrekkelijk is, hoe gezond en veilig die ook is. De Minister is daarover het gesprek aangegaan en heeft ‘een goede omgevingskwaliteit’ duidelijker gepositioneerd in haar voorstel voor de Omgevingswet.

De eerste verantwoordelijkheid voor gebouwen en plekken met kwaliteit ligt bij de bouwers en inrichters zelf. Maar de gemeente moet ze op die verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Een gesprek over kwaliteit is altijd noodzakelijk, en als een initiatief geen meerwaarde heeft voor de gemeenschap, dan moet de gemeente het kunnen tegenhouden. Het werkbezoek van minister Schultz richtte zich op de manier waarop dat gesprek over meerwaarde georganiseerd kan worden. “Ik vind ruimtelijke kwaliteit belangrijk, maar zie tegelijkertijd dat het op lokaal niveau moet worden vormgegeven. De bestuurlijke wil om ruimtelijke kwaliteit vorm te geven is daarbij essentieel, dat moeten we stimuleren. Je wilt niet dat een eis op dit punt in de wet zo dwingend is dat een gemeente geen eigen keuze meer kan maken,” aldus de minister. “Ik herken in het pleidooi van Mooiwaarts dezelfde zoektocht.”

In Zaanstad behandelt de gemeenteraad dit najaar nieuw beleid voor ruimtelijke kwaliteit, dat uitgaat van dynamiek en de leefbaarheid van de stad. In gebieden die belangrijk zijn voor de identiteit van de gemeente, zoals de molens aan Zaanse Schans en het monumentale industrieterrein Hembrug wil de gemeente zorgvuldig waken over de kwaliteit van de gebouwen en de inrichting van de ruimte, terwijl de gemeente in twaalf na-oorlogse woonwijken en op zeven bedrijventerreinen van de bewoners en ondernemers verwacht dat zij de kwaliteit bevorderen. Zaanstad maakt vanaf 2014 gebruik van een adviescommissie die met bewoners en ontwerpers het gesprek over kwaliteit voert en de gemeente integraal adviseert over architectuur en cultuurhistorie. Een uitbreiding van deze commissie met stedenbouw en landschap wordt overwogen. Daarmee loopt Zaanstad vooruit op de werkwijze die de initiatiefnemers van Mooiwaarts vandaag bij de minister hebben bepleit.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit