06-09-13Hs en Hiem moet ingrijpend bezuinigen

Welstandscommissie hûs en hiem gaat haar bedrijfsvoering in de komende 4 jaar flink aanpassen en kosten reduceren. Dit is noodzakelijk omdat er in de huidige markt minder bouwaanvragen zijn, wat leidt tot een afname van adviesaanvragen door de Friese gemeenten. De maatregelen zullen ook personele consequenties hebben.

Vandaag heeft het Dagelijks Bestuur van hûs en hiem de voorgestelde maatregelen aan de deelnemende gemeenten verstuurd. De organisatie wordt afgeslankt tot een vaste kern van medewerkers die bij een toename van aanvragen (tijdelijk) uitgebreid kan worden met externe adviseurs. Hiermee wil het bestuur van hûs en hiem  de continuïteit en de kwaliteit van advisering behouden. Eind dit jaar vindt, na consultatie van de gemeenten, definitieve besluitvorming plaats.

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling. De adviseurs geven onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid aan alle 27 Friese gemeenten.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit