09-07-13Woonboten zijn bouwwerken

De rechtbank in Amsterdam heeft eind juni bepaald dat woonboten in de hoofdstad beschouwd moeten worden als bouwwerken. De verstrekkende consequentie is dat verbouwingen aan de meeste woonschepen voortaan moeten voldoen aan het bouwbesluit en de welstandscriteria.

De vraag of iets beschouwd moet worden als een woonboot of als een (drijvend) bouwwerk wordt beantwoord in de Verordening op de Binnenwateren van de gemeente Amsterdam. De drijvende waterwoningen in IJburg van architect Marlies Rohmer moeten worden beschouwd als bouwwerken, terwijl woonboten alle vaartuigen en andere objecten op het water zijn, hoofdzakelijk gebruikt als woning, die niet onder de Woningwet vallen.

Wie een woonboot wil verbouwen, heeft daarvoor in Amsterdam een verbouwingsvergunning nodig op grond van deze Verordening. Maar wie een bouwwerk wil verbouwen moet voldoen aan de eisen van de Wabo en de Woningwet en heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig.

In de Amsterdamse zaak is een verbouwingsvergunning verleend voor het plaatsen van nieuwe ramen in de stuurhut en het aanbrengen van een sedumdak, terwijl volgens de rechter de procedure voor een omgevingsvergunning had moeten worden gevolgd.

De rechtbank meent dat de betreffende woonboot een bouwwerk is, omdat hij bedoeld is voor permanente bewoning en al gedurende lange tijd als woning wordt gebruikt, omdat hij niet zelfstandig kan varen, en omdat hij niet eenvoudig is te verplaatsen aangezien hij op diverse manieren verbonden is met de kade en de bodem. Het is dus een plaatsgebonden constructie. Dat deze woonboot er uitziet als een schip en ooit als schip gevaren heeft, maakt voor de rechter niet veel uit.

De uitspraak werd gedaan op 27 juni 2013 in rechtszaak AWB 12/1028 WW44

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit