25-06-13Geen welstand meer in Oisterwijk

Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten om per 1 juli 2013 de Welstandsnota gemeente Oisterwijk in te trekken en de welstandstoetsing door de Commissie Welstand en Monumenten te beëindigen.

Aanvragen om omgevingsvergunning, ingediend na 1 juli 2013, worden niet meer getoetst aan redelijke eisen van welstand. Recente ervaring met vergunningvrije bouwwerken en welstandsvrije gebieden leert de gemeente dat er geen angst hoeft te bestaan voor het ontstaan van excessen. Een instrument om tegen excessen op te treden heeft de gemeente dan ook niet meer.
Hoewel de welstandstoetsing is beëindigd, moet een aangevraagde omgevingsvergunning met betrekking tot monumenten en panden gelegen binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht, wèl worden voorzien van een positief advies van een monumentencommissie. Ook is afgesproken dat er voor de beschermde gezichten beeldkwaliteitplannen worden opgesteld. Die worden gekoppeld aan het bestemmingsplan, voor zover dat mogelijk is tenminste, zodat er toch enig toetsingskader met betrekking tot beeldkwaliteit overeind blijft.

De monumentencommissie beoordeelt of het belang van monumentenzorg zich niet tegen het verlenen van een omgevingsvergunning verzet. Inmiddels is de nieuwe monumentencommissie benoemd en wordt per 1 juli 2013 gestart met de werkzaamheden.

Het nieuwe beleid wordt over twee jaar geëvalueerd.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit