27-03-13Welstand in een nieuwe transformatie


door Matthijs de Boer

Het tv-programma De Slag om Nederland, bekend om het speurwerk naar misstanden, vond vorige week een welstandskwestie waarin een commissie een discutabele uitspraak deed en die niet zo vlot kon uitleggen. Proficiat VPRO! De kwestie van de groen geverfde dakpannen was niet onthullend, niet hilarisch, maar onbeduidend en vooral sneu voor alle betrokkenen. Een beetje doortastende wethouder lost zoiets op met een goed gesprek en een pennenstreek.

Wat wil deze uitzending van De Slag om Nederland bewijzen, wat is de boodschap? Grootscheeps machtsmisbruik? Ondeskundige oordelen leiden tot wantoestanden? Groot onrecht onschuldige burgers aangedaan? Welnee: het is het type incidenten dat het al tientallen jaren redelijk goed doet op de vrijmibo van kantoor en de verjaardag in de Vinexwijk. Ongeveer het niveau van de verontwaardiging over bekeuringen voor snelheidsovertredingen. Dit zegt volgens mij weinig over het werk van welstandscommissies of het nut van welstandstoezicht.

Symboolpolitiek

Ook het afschaffen van welstandscommissies door gemeentebesturen is symboolpolitiek – met vrijheid voor de burger, deregulering of bezuinigen als argument wordt een serieus, werkend, middel voor enige sturing op de esthetische kwaliteit van bouwplannen ontmanteld zonder duidelijk alternatief. Ongetwijfeld kunnen er wel meer voorbeelden worden gevonden waar een welstandscommissie tot een voor gewone mensen onbegrijpelijk advies is gekomen – daartegenover staan honderden bouwplannen per week die zonder ophef afgehandeld worden, waar bij een flink aantal de advisering door de welstandscommissie tot evidente verbetering van de ontwerpen heeft geleid. Tot en met architectonische rampen die door de welstandscommissie worden voorkomen.

Lees verder: De Architect

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit