18-01-11Dossier vergunningvrij bouwen en kwaliteit

In december 2010 verscheen de Handreiking Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit.

Op deze webpagina's treft u achtergronddocumenten, voorbeeldteksten, discussies, nieuwsberichten en verdere informatie aan over vergunningvrij bouwen en de bevordering van ruimtelijke kwaliteit. De informatie op deze website is voortdurend in ontwikkeling en wordt geregeld geactualiseerd.

De Federatie Welstand houdt zich zeer aanbevolen voor aanvullingen, opmerkingen of kritiek op de hier gepresenteerde teksten.

1. Dossier vergunningvrij bouwen

De inhoud van het dossier bevat o.m.:
a. De regels voor vergunningvrij bouwen: voor welke bouwwerken is geen omgevingsvergunning vereist?
b. Ontstaansgeschiedenis en achtergrondteksten van het vergunningvrije bouwen
c. (Voorgenomen) wijzigingen in de regels voor vergunningvrij bouwen na 1 oktober 2010
d. Commentaar van diverse partijen, waaron der Federatie Welstand, en persberichten

2. Handreiking Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit - de brochuretekst met verwijzingen naar bronnen, voorbeeldteksten, modellen en recente jurisprudentie

A. Algemeen: Bevordering van de kwaliteit van vergunningvrije bouwwerken
a. Managementsamenvatting van de handreiking
b. Communicatie, bouwbegeleiding en vooroverleg
c. Vrijwillig welstandsadvies

B. Reguleren van 'kleine' vergunningvrije bouwwerken
a. Gemeentelijk erfgoedbeleid: aanwijzing van monumentale panden en terreinen
b. Bestemmingsplan - beperkingen aan het begrip 'erf' en 'achtererf'
c. Absolute ondergrens van kwaliteit: de excessenregeling welstand
d. Sturen met de welstandsnota: 'kleine' vergunningvrije bouwwerken aan de straatzijde

C. Reguleren van 'omvangrijke' vergunningvrije bouwwerken
a. Stringent en gedetailleerd bestemmingsplan
c. Afwijkingsbeleid - binnenplanse en buitenplanse afwijkingen, kruimelregeling.
d. Globaal bestemmingsplan met duidelijke gebiedskarakterbeschrijvingen
e. Monumentenzorg: dubbelbestemming in bestemmingsplan

D. Repressieve maatregelen bij vergunningvrij bouwen
a. Excessenregelingen welstand
b. Gebiedsspecifieke excessenregeling

E. Privaatrechtelijke stimulering van ruimtelijke kwaliteit
a. Afspraken met Ontwikkelaars en Woningcorporaties
b. Gronduitgifte
c. Buurtbeheer
d. Parkmanagement bedrijventerreinen
e. Bedrijven Investerings Zones (BIZ)
f. Privaat beheer in Gated Communities

3. Nieuwe inzichten over Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit

A. Discussiebijdragen
B. Jurisprudentie
C. Bouwregelgeving
D. Ruimtelijke Ordening en Planologie
E. Monumentenzorg en Erfgoedbeleid

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit