JongFrk

Jonge deskundigen omgevingskwaliteit

Ben jij een jonge deskundige (tot circa 35 jaar) en werkzaam op het gebied van omgevingskwaliteit, erfgoed, ruimtelijke ordening, of op een andere wijze bezig met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving? Sluit je dan aan bij JONGfrk! Als netwerk van jonge deskundigen kunnen we daadwerkelijk het verschil maken en een goede omgevingskwaliteit ook voor toekomstige generaties zekerstellen.  

Wat levert deelname mij op?

Als deelnemer van JONGfrk heb jij exclusieve toegang tot de kennis en het netwerk van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar jong@ruimtelijkekwaliteit.nl


 

Recente jurisprudentie

Hieronder vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door op "lees meer" te klikken. 

 • Blokker: gemeentelijk monument

  Een gemeente heeft veel beleidsruimte om een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt op grond van een advies van de erfgoedcommissie.
  De eigenaar van dit pand denkt dat hij op kosten wordt gejaagd en minder mag, als zijn pand monument wordt, en vindt een andere erfgoedcommissie, die meent dat de monumentale waarden te zeer zijn aangetast om bescherming te rechtvaardigen.
  De Raad van State beantwoordt de vraag of de gemeente in redelijkheid kon afgaan op het eerste erfgoedadvies. Omdat de erfgoedcommissie geen fouten heeft gemaakt, maar slechts een ander oordeel heeft over de monumentaliteit dan de tweede commissie, mocht de gemeente zijn beleidsruimte gebruiken om het pand als monument aan te wijzen.

  lees verder

 • Wassenaar: positief advies eisen mag niet

  De gemeente Wassenaar heeft in een paraplubestemmingsplan voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde de dubbelbestemming 'waarde cultuurhistorie' toegevoegd. Bij bouwplannen en verbouwingen aan de bijzondere gebouwen in die gebieden wordt slechts een omgevingsvergunning verstrekt als er een positief advies van de Commissie Welstand en Monumenten ligt. Daarmee ontneemt de gemeenteraad zichzelf de ruimte om ondanks cultuurhistorische bezwaren tóch vergunning te verlenen indien een ander belang zwaarder weegt. Dat mag niet, zegt de Raad van State.

  lees verder

 • Peel en Maas, exces in welstandsloos gebied

  In een gebied waar geen welstandsregels gelden, moet ook voor een excessief lelijk bouwwerk een vergunning worden verleend.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit