JongFrk

 

Hét netwerk voor jonge deskundigen (tot circa 35 jaar) omgevingskwaliteit

Ben je werkzaam op het gebied van omgevingskwaliteit zoals bijvoorbeeld erfgoed of ruimtelijke ordening? Onderzoek je graag samen met andere jonge deskundigen de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen? Wil je je zakelijke netwerk vergroten?
Het kan bij ons netwerk!

Over JONGfrk

Wij zijn jonge deskundigen omgevingskwaliteit zoals adviseurs, ambtenaren en architecten. Wij vinden het belangrijk dat we op een ontspannen en laagdrempelige wijze onderling kennis kunnen uitwisselen en geloven erin dat onze frisse blik waardevol is voor het debat over omgevingskwaliteit.  

Ons speelterrein? Het spanningsveld waar omgevingskwaliteit en ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie en de bouwopgave elkaar ontmoeten.

Je aansluiten betekent voor jou:

 • een prettige, ontspannen manier om met andere jonge deskundigen te sparren over zaken waar jij bij je dagelijkse werkzaamheden tegenaan loopt;
 • handige contacten;
 • toegang tot onze jaarlijkse netwerkborrel. We streven er naar om minimaal 1x per jaar samen te komen en actuele, omgevingskwaliteit -gerelateerde onderwerpen tegen het licht te houden;
 • je wordt onderdeel van de LinkedIn-groep JONGfrk waar we met elkaar interessante publicaties en artikelen kunnen delen.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelf een bijeenkomst te organiseren

Wil je ook toegang tot dit groeiende netwerk?
Meld je dan aan!

 

Meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar jong@ruimtelijkekwaliteit.nl


 

Recente jurisprudentie

Hieronder vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door op "lees verder" te klikken. 

 • Heerjansdam: afwijken welstandsbeleid

  Het college van Zwijndrecht verleent een vergunning voor een bouwwerk dat in strijd is met redelijke eisen van welstand. Volgens b&w is het bouwwerk, hoewel het in strijd is met het welstandsbeleid, 'passend' in de omgeving en zou toepassing van de welstandscriteria in dit geval juist leiden tot een slechte beeldkwaliteit.

  Tot dusverre werd verondersteld dat er zwaarwegende argumenten van publiek belang moesten zijn om een vergunning te verlenen voor een bouwwerk dat in strijd is met de welstandscriteria. Nu blijkt echter dat ook een motivering op grond van de beeldkwaliteit zelf kan leiden tot een vergunning die in strijd is met het welstandsbeleid. 

  lees verder

 • Blokker: gemeentelijk monument

  Een gemeente heeft veel beleidsruimte om een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt op grond van een advies van de erfgoedcommissie.
  De eigenaar van dit pand denkt dat hij op kosten wordt gejaagd en minder mag, als zijn pand monument wordt, en vindt een andere erfgoedcommissie, die meent dat de monumentale waarden te zeer zijn aangetast om bescherming te rechtvaardigen.
  De Raad van State beantwoordt de vraag of de gemeente in redelijkheid kon afgaan op het eerste erfgoedadvies. Omdat de erfgoedcommissie geen fouten heeft gemaakt, maar slechts een ander oordeel heeft over de monumentaliteit dan de tweede commissie, mocht de gemeente zijn beleidsruimte gebruiken om het pand als monument aan te wijzen.

  lees verder

 • Wassenaar: positief advies eisen mag niet

  De gemeente Wassenaar heeft in een paraplubestemmingsplan voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde de dubbelbestemming 'waarde cultuurhistorie' toegevoegd. Bij bouwplannen en verbouwingen aan de bijzondere gebouwen in die gebieden wordt slechts een omgevingsvergunning verstrekt als er een positief advies van de Commissie Welstand en Monumenten ligt. Daarmee ontneemt de gemeenteraad zichzelf de ruimte om ondanks cultuurhistorische bezwaren tóch vergunning te verlenen indien een ander belang zwaarder weegt. Dat mag niet, zegt de Raad van State.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit