Publicatie: 10-04-0910 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten


 

10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten  

'10 uitgangangspunten voor omgaan met monumenten' is bedoeld als handleiding voor monumentencommissies in gemeenten die de ambitie hebben een duurzaam en vooruitstrevend monumentenbeleid te voeren. De omgang met monumenten is een kwestie van kennis, deskundigheid, ervaring en waardering van cultureel erfgoed. Zo langzamerhand wordt de overtuiging gemeengoed dat cultureel erfgoed onze hele leefomgeving voor een belangrijk deel bepaalt en kleurt.

Voor advisering over monumenten bestaan in veel gemeenten geen vaste criteria. Daarom adviseert de Federatie de tekst van deze publicatie formeel vast te laten stellen als onderdeel van het gemeentelijke monumentenbeleid. Tevens adviseet zij, bij actualisering van de welstandsnota, een verwijzing naar deze tekst op te nemen (in relatie tot welstandsadvisering in de nabijheid van beschermde monumenten). '10' is een project uit 2008 van de werkgroep Monumentenpublicaties van de Federatie Welstand.

De digitale versie van de publicatie is hier te downloaden.
De publicatie, inclusief beeldmateriaal is voor 10,60 euro (incl. btw en verzendkosten) te bestellen, via de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, via: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 


 

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit