Publicatie: 17-06-14Jaarverslag 2013

In juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag over 2013 vastgesteld.
Het jaarverslag bevat traditiegetrouw, naast een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van zaken, een essay dat de kern raakt van de activiteiten van de Federatie.
Het essay in dit jaarverslag, getiteld "Omgevingskwaliteit in de steigers", is geschreven door Flip ten Cate.

"De verbouwing is in volle gang. De tijd van de sectorale adviescommissies, die op verzoek van de gemeente elk bouwplan langs de lat van redelijke eisen van welstand leggen, is beslist voorbij. De sloophamer wordt aangereikt door het rijk (vergunningvrij bouwen, promotie van welstandsloze wijken, welstandscommissies niet langer verplicht) en in sommige gemeenten is die hamer zo gretig ter hand genomen, dat het hele bouwwerk het begeeft.
Doch als een phoenix rijst binnenkort het integrale kwaliteitsteam op uit het stof van de gesloopte welstandscommissies..."

Lees hier het Jaarverslag 2013

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Fiks Nederland! culturele impuls van transities

  Fiks Nederland! roept op om de Grote Verbouwing te beschouwen als een culturele daad. Onderteken de oproep!

  lees artikel

 • Procesregels schrappen: levensgevaarlijk!

  De Omgevingswet dereguleert niet alleen regels over normen en eisen, maar ook over het proces. Levensgevaarlijk!

  lees artikel

 • Doodmoe landschap vraagt om extreem plan

  Met comfortabele ontwerpen kunnen we de 'sublieme opgaven' van de transities niet te lijf, zegt landschapsarchitect Paul Roncken

  lees artikel

 • Federatie beperkt bereikbaar

  Door omstandigheden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd slecht bereikbaar. Mail wordt wel gelezen!

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit