Publicatie: 17-06-14Jaarverslag 2013

In juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag over 2013 vastgesteld.
Het jaarverslag bevat traditiegetrouw, naast een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van zaken, een essay dat de kern raakt van de activiteiten van de Federatie.
Het essay in dit jaarverslag, getiteld "Omgevingskwaliteit in de steigers", is geschreven door Flip ten Cate.

"De verbouwing is in volle gang. De tijd van de sectorale adviescommissies, die op verzoek van de gemeente elk bouwplan langs de lat van redelijke eisen van welstand leggen, is beslist voorbij. De sloophamer wordt aangereikt door het rijk (vergunningvrij bouwen, promotie van welstandsloze wijken, welstandscommissies niet langer verplicht) en in sommige gemeenten is die hamer zo gretig ter hand genomen, dat het hele bouwwerk het begeeft.
Doch als een phoenix rijst binnenkort het integrale kwaliteitsteam op uit het stof van de gesloopte welstandscommissies..."

Lees hier het Jaarverslag 2013

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit