Publicatie: 01-06-10Jaarverslag Federatie Welstand 2009


Het Jaarverslag van de Federatie Welstand heeft dit jaar een wat ander uiterlijk en karakter dan de vorige jaren.
We hebben een aantal jaren achtereen geprobeerd het verslag fraai vorm te geven en er steeds een boeiend essay in af te drukken, waarin op enige afstand van de dagelijkse praktijk bespiegelingen werden gedaan over de grondslag van ons werk, de borging van ruimtelijke kwaliteit.
We zijn dit jaar van die lijn afgeweken. Besloten is om het jaarverslag niet langer te beschouwen als het ‘visitekaartje’ van de Federatie Welstand, maar terug te keren naar de kern: het afleggen van verantwoording over ons werk aan onze leden en aan andere geïnteresseerden. Daar past een wat soberder uitvoering bij.


Hier treft u het jaarverslag over 2009.

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Bij ingrijpende renovatie groene stroom verplicht

  Zonnepanelen of warmtepompen: bij ingrijpende renovatie moet vanaf 1 februari  duurzame energie worden opgewekt.

  lees artikel

 • Al 200 jaar adviseren over ruimtelijke kwaliteit

  De geschiedenis van welstands- en monumentenadvisering is 75 jaar ouder dan gedacht. En begon in Gent.

  lees artikel

 • Europees voortouw in bevordering kwaliteit

  Europa neemt met Bauhaus en Baukultur het voortouw in het bevorderen van een aantrekkelijke leefomgeving.

  lees artikel

 • Investeer in een mooier en beter Nederland

  Investeer in omgevingskwaliteit. Dat adviseert de FRK aan de informateur als centrale opgave voor het regeerakkoord.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit