Publicatiearchief 2011

01|06|2011

Jaarverslag Federatie Welstand 2010

Het Jaarverslag van de Federatie Welstand behandelt paradoxale tijden. In het kader van de deregulering en decentralisatie wordt een uiterst complex stelsel van regels ontworpen waardoor het gemeenten voortaan verboden wordt kwaliteitsbeleid te voeren op achtererven.

Lees meer...

01|01|2011

Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke kwaliteit

Steeds meer bouwwerken worden onttrokken aan gemeentelijke kwaliteitszorg omdat het Rijk ze vergunningvrij maakt. Welke instrumenten resteren er om toch kwaliteitseisen aan zulke bouwwerken te stellen?

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit