Jurisprudentiearchief 2015

04|12|2015

Den Haag, windmolen, afwijken van welstandsadvies

Raad van State, uitspraak 2-12-2015
Den Haag heeft een negatief welstandsadvies voor een windmolen naast zich neergelegd. De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt daartegen bezwaar, op landschappelijke gronden. De Raad van State meent dat het duurzaamheidsbeleid van Den Haag voldoende reden is om af te wijken van het welstandsadvies (overweging 13).

Lees meer...

17|11|2015

Lexmond, welstandsexces erfafscheiding

Raad van State, 11-11-2015
Een vergunningvrije erfscheiding in Lexmond is gemaakt van een verzinkt stalen spijlenhekwerk met daar doorheen gevlochten kunststof calamiteitendoek, trapsgewijs de terreinhoogte volgend geplaatst. Na bezwaar van de buren heeft de welstandscommissie van Dorp, Stad en Land geoordeeld dat het hek een opzichtig en storend element vormt en daarom in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissie heeft geadviseerd om het welstandsexces weg te nemen door het hek te laten begroeien met groene beplanting, of er een bladhoudende haag voor te planten.
Hoewel de gemeente erkent dat er, ten tijde van het welstandsadvies, sprake was van een welstandsexces, ziet ze af van handhaving, omdat de eigenaar inmiddels klimop tegen het hek laat groeien en het niet aannemelijk is dat hij deze beplanting zal verwijderen.

Lees meer...

17|10|2015

Giethoorn, beschermd dorpsgezicht

Giethoorn, beschermd dorpsgezicht

Een welstandsadvies mag de bouwmogelijkheden van een bestemmingsplan niet onmogelijk maken: het bestemmingsplan gaat voor. Ook bij een afwijking van het bestemmingsplan mag het welstandsadvies de planologische mogelijkheden niet frustreren. Maar indien wordt afgeweken van een beschermend bestemmingsplan voor een beschermd stads- of dorpsgezicht is dat anders, meent de Rechtbank Overijssel. De welstands- en monumentencommissie moet wel degelijk beoordelen of het bouwplan, dat mogelijk gemaakt wordt door af te wijken van het bestemmingsplan, de erfgoedwaarden die bescherming genieten niet in gevaar brengen. (overweging 7.4)

Lees meer...

16|07|2015

Zwolle - Onafhankelijkheid ook voor second opinion gewenst

Rechtbank Overijssel, uitspraak 14-7-2015

In een beroepszaak tegen de vestiging van een Hornbach-bouw- en tuinmarkt in Zwolle heeft concurrent Gamma het welstandsadvies besteden met een deskundig tegenadvies. Deze second opinion is echter opgesteld door een architect die ook wel eens ontwerpen voor de Gamma maakt. De rechtbank Gelderland verwijt Gamma dat daardoor geen onafhankelijk en onpartijdig oordeel is ingewonnen, en dat had wel op de weg van Gamma gelegen – bijvoorbeeld door bij het Gelders Genootschap te rade te gaan (overweging 4.7)

Lees meer...

21|04|2015

Utrecht, reclame handhavingsbeleid niet gevolgd

Rechtbank Midden-Nederland, uitspraak 25-3, publicatie 9-4-2015
Een advocatenkantoor heeft zonder vergunning de bedrijfsnaam aan de gevel gehangen, en de bedrijfsnaam ook met plakfolie aan de binnenzijde van de ruiten aangebracht. Op basis van een klacht heeft een inspecteur vastgesteld dat voor de reclame een vergunning nodig was, en de Commissie voor Welstand en Monumenten heeft aangegeven dat de reclame in strijd is met redelijke eisen van welstand, zodat legalisatie niet mogelijk is. Er wordt een last onder dwangsom opgelegd.
Het handhavingsbeleid van de gemeente Utrecht is zodanig geformuleerd, dat in dergelijke gevallen slechts opgetreden wordt indien een klacht is binnengekomen. Dat is hier gebeurd, alleen is de klacht afkomstig van de ambtelijk secretaris van de welstandscommissie. Omdat dat geen ‘belanghebbende derde’ is, maar een ambtenaar, heeft de gemeente gehandeld in strijd met zijn eigen handhavingsbeleid. Hoewel de advocaten wisten dat zij in strijd met de welstandseisen en de reclame-verordening handelden, geeft de rechtbank hen toch gelijk.

Lees meer...

14|01|2015

Amsterdam, aanwijzing gemeentelijk monument

Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument moet al rekening worden gehouden met de (toekomstige) gebruiksmogelijkheden van het pand.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit