Jurisprudentiearchief 2015

04|12|2015

Den Haag, windmolen, afwijken van welstandsadvies

Raad van State, uitspraak 2-12-2015
Den Haag heeft een negatief welstandsadvies voor een windmolen naast zich neergelegd. De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt daartegen bezwaar, op landschappelijke gronden. De Raad van State meent dat het duurzaamheidsbeleid van Den Haag voldoende reden is om af te wijken van het welstandsadvies (overweging 13).

Lees meer...

17|11|2015

Lexmond, welstandsexces erfafscheiding

Raad van State, 11-11-2015
Een vergunningvrije erfscheiding in Lexmond is gemaakt van een verzinkt stalen spijlenhekwerk met daar doorheen gevlochten kunststof calamiteitendoek, trapsgewijs de terreinhoogte volgend geplaatst. Na bezwaar van de buren heeft de welstandscommissie van Dorp, Stad en Land geoordeeld dat het hek een opzichtig en storend element vormt en daarom in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissie heeft geadviseerd om het welstandsexces weg te nemen door het hek te laten begroeien met groene beplanting, of er een bladhoudende haag voor te planten.
Hoewel de gemeente erkent dat er, ten tijde van het welstandsadvies, sprake was van een welstandsexces, ziet ze af van handhaving, omdat de eigenaar inmiddels klimop tegen het hek laat groeien en het niet aannemelijk is dat hij deze beplanting zal verwijderen.

Lees meer...

17|10|2015

Giethoorn, beschermd dorpsgezicht

Giethoorn, beschermd dorpsgezicht

Een welstandsadvies mag de bouwmogelijkheden van een bestemmingsplan niet onmogelijk maken: het bestemmingsplan gaat voor. Ook bij een afwijking van het bestemmingsplan mag het welstandsadvies de planologische mogelijkheden niet frustreren. Maar indien wordt afgeweken van een beschermend bestemmingsplan voor een beschermd stads- of dorpsgezicht is dat anders, meent de Rechtbank Overijssel. De welstands- en monumentencommissie moet wel degelijk beoordelen of het bouwplan, dat mogelijk gemaakt wordt door af te wijken van het bestemmingsplan, de erfgoedwaarden die bescherming genieten niet in gevaar brengen. (overweging 7.4)

Lees meer...

16|07|2015

Zwolle - Onafhankelijkheid ook voor second opinion gewenst

Rechtbank Overijssel, uitspraak 14-7-2015

In een beroepszaak tegen de vestiging van een Hornbach-bouw- en tuinmarkt in Zwolle heeft concurrent Gamma het welstandsadvies besteden met een deskundig tegenadvies. Deze second opinion is echter opgesteld door een architect die ook wel eens ontwerpen voor de Gamma maakt. De rechtbank Gelderland verwijt Gamma dat daardoor geen onafhankelijk en onpartijdig oordeel is ingewonnen, en dat had wel op de weg van Gamma gelegen – bijvoorbeeld door bij het Gelders Genootschap te rade te gaan (overweging 4.7)

Lees meer...

21|04|2015

Utrecht, reclame handhavingsbeleid niet gevolgd

Rechtbank Midden-Nederland, uitspraak 25-3, publicatie 9-4-2015
Een advocatenkantoor heeft zonder vergunning de bedrijfsnaam aan de gevel gehangen, en de bedrijfsnaam ook met plakfolie aan de binnenzijde van de ruiten aangebracht. Op basis van een klacht heeft een inspecteur vastgesteld dat voor de reclame een vergunning nodig was, en de Commissie voor Welstand en Monumenten heeft aangegeven dat de reclame in strijd is met redelijke eisen van welstand, zodat legalisatie niet mogelijk is. Er wordt een last onder dwangsom opgelegd.
Het handhavingsbeleid van de gemeente Utrecht is zodanig geformuleerd, dat in dergelijke gevallen slechts opgetreden wordt indien een klacht is binnengekomen. Dat is hier gebeurd, alleen is de klacht afkomstig van de ambtelijk secretaris van de welstandscommissie. Omdat dat geen ‘belanghebbende derde’ is, maar een ambtenaar, heeft de gemeente gehandeld in strijd met zijn eigen handhavingsbeleid. Hoewel de advocaten wisten dat zij in strijd met de welstandseisen en de reclame-verordening handelden, geeft de rechtbank hen toch gelijk.

Lees meer...

14|01|2015

Amsterdam, aanwijzing gemeentelijk monument

Bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument moet al rekening worden gehouden met de (toekomstige) gebruiksmogelijkheden van het pand.

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit