Jurisprudentiearchief 2013

18|12|2013

Lemmer, windturbines

Turbines met rotorbladen die langer zijn dan 2/3 van de mast voldoen in Friesland niet aan redelijke eisen van welstand. Die eis wordt streng gehanteerd, en de Afdeling Bestuursrecht accepteert dat.

Lees meer...

19|11|2013

Haarlem, dakkapel op 'niet verrommeld' bouwblok

Haarlem weigert vergunning voor een brede dakkapel, omdat het betreffende bouwblok nog niet 'verrommeld' is - een criterium uit de Nota Dak.

Lees meer...

30|10|2013

Deventer, beschermd gezicht

Voor een tijdelijk bouwwerk (een bouwbord) is een welstandsadvies niet vereist, maar in dit geval had wel een advies van de monumentencommissie gevraagd moeten worden.

Lees meer...

27|09|2013

Gelderland, Contrair besluit

Een college dat het welstandsadvies naast zich neerleegt hoeft dat besluit niet erg zwaarwegend te motiveren. De simpele vaststelling dat educatieve rondeleidingen op een boerenerf passen in het gemeentelijke beleid is voldoende om een, volgens de welstandscommissie, onacceptabele inrichting van het erf met bebouwing te honoreren.

Lees meer...

30|08|2013

Akoestiek geniet monumentenbescherming

Ook akoestiek kan worden beschermd: aantasting van de akoestiek van een monumentale concertzaal kan reden zijn om een vergunning te weigeren

Lees meer...

17|07|2013

Amsterdam-Noord, vergunningvrij bouwen verboden

In erfpacht uitgegeven grond naast een woning is bestemd voor "groenvoorzieningen", is dus geen "erf" en mag niet met een vergunningvrij bouwwerk worden bebouwd, al is het feitelijk ingericht voor gebruik ten dienste van het hoofdgebouw.

Lees meer...

10|07|2013

Gulpen, vergunningvrij bouwen verboden

Door het terrein rond een woning met 'landschapswaarden' te bestemming, is het geen erf meer, en kan er dus niet vergunningvrij gebouwd worden.

Lees meer...

13|06|2013

Friesland, contrair besluit

Gemeente verleent ten onrechte omgevingsvergunning, in strijd met twee negatieve welstandsadviezen.

Lees meer...

05|06|2013

Rotterdam, kiosk, openbare ruimte

De uitbreiding van de kiosk tast de kwaliteit van de openbare ruimte aan, meent de welstandscommissie

Lees meer...

26|02|2013

Noordenveld, welstand betrekken bij ruimtelijke onderbouwing

Bij een planologische afwijkingsvergunning voor een bouwwerk dat dan ook in strijd raakt met welstandscriteria, moet de ruimtelijke onderbouwing ingaan op welstandsaspecten

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl

 • Jaarverslag over 2022Jaarverslag over 2022

  In 2022 groeide de formatie van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en werden er tal van initiatieven genomen en activiteiten ontplooid. Financieel waren er de nodige tegenvallers.

  lees verder

 • Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige WoningbouwRuimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw

  lees verder

 • Duurzame StadsgezichtenDuurzame Stadsgezichten

  De huizen in beschermde stadsgezichten worden ook verduurzaamd. Hoe is dat mogelijk zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de erfgoedwaarde?

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit