Jurisprudentiearchief 2013

18|12|2013

Lemmer, windturbines

Turbines met rotorbladen die langer zijn dan 2/3 van de mast voldoen in Friesland niet aan redelijke eisen van welstand. Die eis wordt streng gehanteerd, en de Afdeling Bestuursrecht accepteert dat.

Lees meer...

19|11|2013

Haarlem, dakkapel op 'niet verrommeld' bouwblok

Haarlem weigert vergunning voor een brede dakkapel, omdat het betreffende bouwblok nog niet 'verrommeld' is - een criterium uit de Nota Dak.

Lees meer...

30|10|2013

Deventer, beschermd gezicht

Voor een tijdelijk bouwwerk (een bouwbord) is een welstandsadvies niet vereist, maar in dit geval had wel een advies van de monumentencommissie gevraagd moeten worden.

Lees meer...

27|09|2013

Gelderland, Contrair besluit

Een college dat het welstandsadvies naast zich neerleegt hoeft dat besluit niet erg zwaarwegend te motiveren. De simpele vaststelling dat educatieve rondeleidingen op een boerenerf passen in het gemeentelijke beleid is voldoende om een, volgens de welstandscommissie, onacceptabele inrichting van het erf met bebouwing te honoreren.

Lees meer...

30|08|2013

Akoestiek geniet monumentenbescherming

Ook akoestiek kan worden beschermd: aantasting van de akoestiek van een monumentale concertzaal kan reden zijn om een vergunning te weigeren

Lees meer...

17|07|2013

Amsterdam-Noord, vergunningvrij bouwen verboden

In erfpacht uitgegeven grond naast een woning is bestemd voor "groenvoorzieningen", is dus geen "erf" en mag niet met een vergunningvrij bouwwerk worden bebouwd, al is het feitelijk ingericht voor gebruik ten dienste van het hoofdgebouw.

Lees meer...

10|07|2013

Gulpen, vergunningvrij bouwen verboden

Door het terrein rond een woning met 'landschapswaarden' te bestemming, is het geen erf meer, en kan er dus niet vergunningvrij gebouwd worden.

Lees meer...

13|06|2013

Friesland, contrair besluit

Gemeente verleent ten onrechte omgevingsvergunning, in strijd met twee negatieve welstandsadviezen.

Lees meer...

05|06|2013

Rotterdam, kiosk, openbare ruimte

De uitbreiding van de kiosk tast de kwaliteit van de openbare ruimte aan, meent de welstandscommissie

Lees meer...

26|02|2013

Noordenveld, welstand betrekken bij ruimtelijke onderbouwing

Bij een planologische afwijkingsvergunning voor een bouwwerk dat dan ook in strijd raakt met welstandscriteria, moet de ruimtelijke onderbouwing ingaan op welstandsaspecten

Lees meer...

Terug naar het archief overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Jaarverslag 2020Jaarverslag 2020

  De Federatie had een bijzonder actief jaar in 2020. De nationale dialoog bouwcultuur. Verhuizing naar Amersfoort. Handreiking adviesstelsel, verkenning bedrijventerreinen. Digitale beeldspraak.

  lees verder

 • Omgevingskwaliteit - investeren in een beter NederlandOmgevingskwaliteit - investeren in een beter Nederland

  De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit formuleerde in april 2021 haar wensenlijst voor de komende kabinetsperiode: investeer in kwaliteit.

  lees verder

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit