Sint Anthonis - Ge´ntegreerde commissie

Commissie

Postbus 40
5845 ZG
Sint Anthonis
(0485) 38 88 88
Dhr. J. (Joost) Ahsmann (secretaris/OZOB)

Gemeente

Postbus 40
5845 ZG
Sint Anthonis
(0485) 38 88 88
postbus@sintanthonis.nl

Opmerkingen

De gemeenten Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis hebben in 2013 een nieuwe, gecombineerde welstandsnota vastgesteld, met per gemeente lokale nuancering. De welstands- en monumentenadvisering voor Sint Anthonis en Mill en St. Hubert is uitbesteed aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Ook Cuijk en Grave hebben zich hierbij aangesloten voor de welstandsadvisering. Cuijk en Grave beschikken zelf over een brede Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waar de monumentenplannen van beide gemeenten worden voorgelegd. Per 1-1-2014 vormen Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert één ambtelijke organisatie met een gecombineerde welstands/monumentenadvisering.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2022Wettelijk kader adviescommissie na 2022

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2022 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit