Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: Donderdag 21 november 09:30-15:30
Locatie: Soest, details volgen
Programma: details volgen

Op donderdag 21 november organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de Algemene Ledenvergadering Najaarseditie in Soest. Deze bijeenkomst is van 09:30 tot 15:30 uur.

In de ochtend praten we graag met u verder over de toekomst van de Federatie, een voortzetting van de Algemene Ledenvergadering in juni jl. Uw aanwezigheid is dan ook voor ons van groot belang. Zou u zich per omgaande kunnen aanmelden via onderstaand formulier.

Na de lunch zullen José van Campen en Wim Mulder, de auteurs van de handreiking voor de instelling van de gemeentelijke adviescommissie onder de omgevingswet een toelichting geven op dit document.  

Het wordt wederom een interessante ledenvergadering over de toekomst van de federatie en ons werkveld.

 

host = $options['Host'];//$_SERVER['SERVER_NAME']; $embedder->base = $options['Basedir'];//$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; //$embedder->charset = $charset; $mail =& $embedder->getMailer($html); $mail->From = $from; if (!empty($options['FromName'])) $mail->FromName = $options['FromName']; $mail->Subject = $subject; $mail->AddAddress($to); if (!empty($options['Bcc'])) $mail->AddBCC($options['Bcc']); //$mail->CharSet = $charset; if (!empty($options['Attachments'])) { foreach ($options['Attachments'] as $file) { $mime = get_content_type($file); $mail->AddAttachment($file, '', 'base64', $mime); } } return $mail->Send(); } ?>
Website:
Voornaam: *
Achternaam: *
Organisatie: *
Functie:
E-mail: *
Telefoon:
Lid van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Dieetwensen:
Anders, namelijk:

     

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Kwaliteit van bedrijventerreinenKwaliteit van bedrijventerreinen

  De 3500 bedrijventerreinen in ons land zijn zelden pareltjes van ruimtelijke kwaliteit. Toch werkt één derde van de beroepsbevolking op een bedrijventerrein. Er is momenteel in politiek en samenleving veel aandacht voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar over een aantrekkelijke werkomgeving wordt minder gesproken.

  Benodigde investeringen vanwege verduurzaming van de energieproductie, klimaatadaptatie of de transformatie van werken naar wonen en winkelen zijn een kans om de ontwerpkwaliteit van de gebieden en gebouwen te verbeteren.

  lees verder

 • Jaarverslag 2019Jaarverslag 2019

  2019 was onder meer het jaar van werkbezoek van minister Ollongren aan onze Federatie. En we richtten de focus op de culturele daad die het bouwen aan een duurzame toekomst vooral óók is.

  lees verder

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit