Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: Donderdag 21 november 09:30-15:30
Locatie: Soest, details volgen
Programma: details volgen

Op donderdag 21 november organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de Algemene Ledenvergadering Najaarseditie in Soest. Deze bijeenkomst is van 09:30 tot 15:30 uur.

In de ochtend praten we graag met u verder over de toekomst van de Federatie, een voortzetting van de Algemene Ledenvergadering in juni jl. Uw aanwezigheid is dan ook voor ons van groot belang. Zou u zich per omgaande kunnen aanmelden via onderstaand formulier.

Na de lunch zullen José van Campen en Wim Mulder, de auteurs van de handreiking voor de instelling van de gemeentelijke adviescommissie onder de omgevingswet een toelichting geven op dit document.  

Het wordt wederom een interessante ledenvergadering over de toekomst van de federatie en ons werkveld.

 

host = $options['Host'];//$_SERVER['SERVER_NAME']; $embedder->base = $options['Basedir'];//$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; //$embedder->charset = $charset; $mail =& $embedder->getMailer($html); $mail->From = $from; if (!empty($options['FromName'])) $mail->FromName = $options['FromName']; $mail->Subject = $subject; $mail->AddAddress($to); if (!empty($options['Bcc'])) $mail->AddBCC($options['Bcc']); //$mail->CharSet = $charset; if (!empty($options['Attachments'])) { foreach ($options['Attachments'] as $file) { $mime = get_content_type($file); $mail->AddAttachment($file, '', 'base64', $mime); } } return $mail->Send(); } ?>
Website:
Voornaam: *
Achternaam: *
Organisatie: *
Functie:
E-mail: *
Telefoon:
Lid van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Dieetwensen:
Anders, namelijk:

     

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteitHandreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit

  Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die commissie is in de wet verplicht gesteld, en komt in  de plaats van de commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten. VNG, FRK en RCE publiceren een ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde.

  lees verder

 • Landingsplaats OmgevingswetLandingsplaats Omgevingswet

  Gemeente, zorg met de Omgevingswet voor goede omgevingskwaliteit, bewonersinbreng en positie van de gemeenteraad. Lees de 'landingsplaats'.

  lees verder

 • Wettelijk kader adviescommissie na 2021Wettelijk kader adviescommissie na 2021

  Met het verdwijnen van Woningwet en bouwverordening verandert ook de wettelijke positie van gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. In bijgaande inventarisatie is beschreven welk wettelijk kader er vanaf 2021 onder de Omgevingswet geldt voor dergelijke adviesorganen.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit