Cursussen

‘Adviseren over omgevingskwaliteit’ 

vrijdag 9 februari 2018

Wetgeving rondom omgevingskwaliteit – waaronder welstandsadvisering - is voortdurend in beweging. Stonden de afgelopen jaren vooral in het teken van deregulering en integratie van wetgeving – zie de Wabo en Bor ivm vergunningvrij bouwen - de komende jaren zal de Omgevingswet zijn invloed doen gelden. Dit zorgt voor een nog verdere integratie van ruimtelijke regelgeving en tegelijkertijd meer ruimte voor initiatiefnemers van plannen. Er wordt dan primair gekeken of een plan bijdraagt aan een ‘goede omgevingskwaliteit’.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet medio 2019 in werking, maar bepaalde trends zijn nu al zichtbaar. Zo zijn steeds meer gemeenten bezig met een omgevingsvisie, naast het omgevingsplan straks één van de centrale instrumenten onder de Omgevingswet.

‘Regels voor uiterlijke kwaliteit’ zullen straks ook een plaats moeten krijgen in zo’n omgevingsplan. Voor welstand betekent dat een verdere integratie in het domein van omgevingskwaliteit en een transformatie van een welstandsadvies naar een ‘advies omgevingskwaliteit’.

Meer dan nu zullen verschillende aspecten van omgevingskwaliteit, zoals architectuur, landschap en openbare ruimte moeten worden verweven in een integraal advies.

Wat blijft is dat deze adviezen helder geschreven en juridisch houdbaar moeten zijn.

Om deze vaardigheden te trainen, organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een cursus, gegeven door Maurice Bogie van het Gelders Genootschap.

Deelnemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid en krijgen inzicht in principes van effectieve communicatie.

De cursus is ook interactief: cursisten leveren van tevoren eigen adviezen aan die met de groep worden besproken. Doel is om de adviezen zowel juridisch als taalkundig effectiever te maken.

Doelgroep voor de cursus bestaat uit ambtelijk secretarissen, rayonarchitecten en architectleden van welstandscommissies / CRK’s etc.

Wanneer en waar:
Vrijdag 9 februari 2018, aanvang 12.30 (broodjes staan klaar!) tot 16.30 uur
Locatie: De U-trechters* van RuimteUtrecht
Veilinghavenkade 4-6-8 (3521 AK Utrecht)
* In de historische Veilinghaven nabij Utrecht CS en jaarbeurs Utrecht stonden in vroegere tijden industriële trechters waar men lading kon lossen en verdelen. Sinds een aantal jaren zijn de trechters weer terug op hu plek maar nu geschikt om trainingen in te houden. De U-trechters zijn identiek aan industriële zandtrechters. Een bijzondere locatie en op loopafstand van het CS.

Kosten:
€ 395,- excl. btw (voor medewerkers van bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
€ 595 - excl. btw (voor overigen)

Programma:
Lees hier meer.

Aanmelding:
Interesse om deel te nemen aan de training? Geef het snel door aan Christian Braak via een e-mailbericht aan cb@ruimtelijkekwaliteit.nl.

 


Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

 • Jaarverslag 2016Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag maakt één ding duidelijk: bruisend maar blut!

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit