AgendaBijeenkomsten

> Symposium DE FLITSENDE STAD over digitale reclame: 16 mei 13.00-14.30 Amersfoort

> 8e secretarissenoverleg: 16 mei 2018, 9.45-17.30. Amersfoort.


Symposium DE FLITSENDE STAD

Digitale buitenreclame en omgevingskwaliteit; gaat dit samen?

DE FLITSENDE STAD
16 mei 2018 / 13.00 – 14.30
Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
In samenwerking met de gemeente Amersfoort

Buitenreclame is bezig om in een snel tempo te digitaliseren. De impact hiervan op het straatbeeld is groot. De wens van bedrijven om zich zichtbaar te maken tegen en achter de gevels, op abri’s en losse schermen neemt toe. Deze ontwikkeling roept vragen op als: wat staat ons op dit gebied te wachten? Kan digitale buitenreclame een bijdrage leveren aan omgevingskwaliteit, of is het altijd een bedreiging? Wat is de impact van bewegend beeld op de openbare ruimte en de verkeersveiligheid? Hoe passen we dit soort reclame in op een goede manier in de openbare ruimte, en hoe zit het met semiopenbare ruimtes zoals winkelpassages? Heeft de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit er eigenlijk wel iets over te zeggen, als er geen bezwaar is tegen het bouwwerk zelf, maar alleen tegen de bewegende beeld en de lichtuitstraling?

Op 16 mei staan deze vragen centraal bij het symposium DE FLITSENDE STAD dat de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseert met de gemeente Amersfoort.

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit merkt dat er een groeiende vraag is naar richtlijnen voor digitale buitenreclame. Dat er behoefte is aan een discussie over hoe wij LED-reclame goed kunnen inpassen, zodat het geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de omgeving. Hier en daar formuleren gemeenten beleid, meestal na incidenten, maar het gaat aarzelend en mondjesmaat. Op 16 mei gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe een eventuele handreiking eruit moet zien.

Sprekers:

 

 

 

Fred Kuhlman, directeur Nationaal Advies Bureau Buitenreclame

 

Manon van der Wiel, secretaris Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Utrecht

 

 

 

 

 Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

 

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is wel nodig.
Aanmelden kan via cb@ruimtelijkekwaliteit.nl


8e secretarissenoverleg Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
In samenwerking met de gemeente Amersfoort
Sint-Joriskerk (Hof 1, Amersfoort)
16 mei 2018. Aanvang 9.45 uur

Op woensdag 16 mei organiseert de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, samen met het ambtelijke team van de gemeente Amersfoort, het 8e secretarissenoverleg. Dit overleg is in de Sint-Joriskerk. Het oudste rijksmonument van Amersfoort.

Secretarissenoverleg
Tijdens het overleg komen de laatste nieuwe ontwikkelingen op ons werkterrein aan de orde. Uiteraard staan wij ook weer stil bij de voortgang en implementatie van de Omgevingswet. En gaan wij met elkaar in discussie over wat de kansen en mogelijkheden hiervan zijn. Vorig jaar publiceerden we het Schetsboek Omgevingsplan Op Kwaliteit Welke stappen heeft het OOK-team daarna gezet? En hoe werkt het OOK-Schetsboek?

Ook gaan we deze dag in op de ontwikkelingen in het land: wat voor nieuwe werkmodellen ontstaan er? Integraal adviseren, doen we dat al allemaal, of ligt de nadruk op toetsen van vergunningaanvragen aan welstandscriteria? Waar lopen wij in de praktijk op dit moment tegen aan? Maar we willen het ook hebben over tendensen in onze beroepspraktijk, zoals de energietransformatie en het veranderende gevelbeeld.

Te gast in Amersfoort
We zijn deze dag te gast in Amersfoort. Sinds 2013 is in Amersfoort de welstandscommissie en Monumentencommissie vervangen door een Stadsbouwmeester en een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hierdoor is in een vroeg stadium een vorm van advisering mogelijk voor omvangrijke of bijzondere plannen die raken aan de structuur van de stad of aan het landschap. Aan het begin van het secretarissenoverleg zal het ambtelijke team Amersfoort presentaties geven over hoe de stadsbouwmeester en de commissie omgaan met een veranderende omgeving waarin de verhouding privaat en publiek aan het verschuiven is. Maar ook gaan zij in op vragen als: Hoe zorg je ervoor dat ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid niet de monumentale binnenstad aantasten en hoe bereik en behoud je kwaliteit op het gebied van reclame?

Symposium DE FLITSENDE STAD
Het Secretarissenoverleg sluit aan op het symposium DE FLITSENDE STAD. Deze bijeenkomst start om 13.00 uur en gaat  over lichtreclame en bewegende beelden/LED-reclame en ruimtelijke kwaliteit. Lees hier meer over dit symposium.

Excursie
Na het symposium (afronding om 14.30) staat een excursie door De Nieuwe Stad op de agenda.  Het bestuur van Amersfoort wil in dit voormalig Oliemolenkwartier een innovatieve microstad creëren met een mix van functies, waar gebruik boven bezit gaat en waar de gemeente samen met de bewoners van onderop een nieuw stadsdeel realiseren. Voordat we naar de Nieuwe Stad lopen, zal  Stadsbouwmeester Loes Oudenaarde nog een presentatie geven over deze maar ook andere ontwikkelingen in Amersfoort.

Planning en aanmelding
Het secretarissenoverleg op 16 mei start om 9.45 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Het draait deze dag vooral om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden voor het secretarissenoverleg kan (indien u lid bent van de Federatie/of bij een regionale organisatie aangesloten bent die lid is van de Federatie) bij Christian Braak, via cb@ruimtelijkekwaliteit.nl
Gezien de onderwerpen die wij op deze dag bespreken en de actualiteit zijn ook commissievoorzitters en andere leden van de commissie van harte welkom.

 

 

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

 • Jaarverslag 2016Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag maakt één ding duidelijk: bruisend maar blut!

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit