Nieuwsoverzicht

19|07|2017

Erfgoed in verkiezingsprogramma's

Erfgoed is het fundament onder veel gemeentelijk beleid, en natuurlijk onder beleid voor ruimtelijke kwaliteit.

Lees meer...

11|07|2017

Interview Hans Leeflang, ruimtemaker

"In Den Haag is economie en wetenschap dominant. We zijn de mensen en de aarde vergeten. Kwaliteit moet óók doel zijn."

Lees meer...

11|07|2017

Energieopwekking en beeldkwaliteit

Zonnevelden, windmolens en vergisters bederven de landschapsbeleving. Energie-transitie heeft belang bij topkwaliteit

Lees meer...

11|07|2017

Herinnering aan munitiefabriek

Wapenfabricage als immaterieel erfgoed. 't Gebiedspaspoort Omgevingsplan Hembrug legt de herinnering vast.

Lees meer...

10|07|2017

Energietransitie, maar dan mooi

Isolatieschil, vehoogd dak... Nul-op-de-meter is niet altijd fraai. Stroomversnelling en FRK schreven een handreiking.

Lees meer...

Recente jurisprudentie

Hieronder vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door op "lees meer" te klikken. 

 • Gelderland, reclame op bedrijventerrein

  Als een welstandsnota een exacte maatvoering kent voor reclame, en tegelijk de bepaling dat in het gebied in kwestie de welstandstoetsing soepel dient te geschieden, dan heeft de welstandscommissie niet de vrijheid om reclame die groter is dan de vereiste maat goed te keuren - ook al is de reclame ondergeschikt aan het bedrijfsgebouw.

  lees verder

 • Groningen, kamerverhuurtoren

  5-10-2016 (publicatie 11 okt.) Rechtbank Noord Nederland
  Een ondernemer realiseert, met vergunning, een elf meter hoge studentenflat op een binnenterrein van een gesloten bouwblok in Groningen. In het beschermde stadsgezicht. De gemeente heeft mede op basis van een positief welstandsoordeel de vergunning afgegeven. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de vergunning.

  Maar nu de toren er staat zijn die bezwaren er wel. Het uitzicht is weg. In plaats van in een groen binnenterrein kijken sommige bewoners tegen een blinde muur, en de luidruchtige studenten geven grote overlast.

  De rechtbank oordeelt dat de ondernemer die de flat heeft gebouwd onrechtmatige hinder veroorzaakt en gelast - hoewel er met vergunning is gebouwd - tot gehele afbraak van de gloednieuwe toren.

  lees verder

 • Lisse, geen reactie op second opinion levert motiveringsgebrek

  Raad van State, 30 december 2015
  De gemeente Lisse heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op een second opinion, waarin gesteld is dat het plan in strijd is met de welstandscriteria met betrekking tot de architectonische uitwerking en het materiaal- en kleurgebruik. Daarom berust de omgevingsvergunning op een motiversingsgebrek. (overweging 16)

  In de second opinion wordt ook opgemerkt dat het karakter van het gemeentelijke monument wordt aangetast door het bouwplan. De monumentencommissie van Lisse is van mening dat het cultuurhistorisch belang zich niet verzet tegen het plan, maar heeft evenmin gereageerd op de second opinion. Ook hierom berust de vergunning op een motiveringsgebrek (overweging 17)

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit