Nieuwsoverzicht

13|07|2018

Woningbouw-winsten afromen voor kwaliteit

De Vinexoperatie heeft de schatkist vijf miljard gekost, en veel kwaliteit geleverd. Haal dat geld nu uit de markt, zegt S. Buijs.

Lees meer...

13|07|2018

Klimaat voor energieke bouwcultuur ontbreekt

Nederland is begonnen aan De Grote Verbouwing, maar anders dan vroeger ontbreekt een cultureel klimaat.

Lees meer...

13|07|2018

Raadslid en bewoner: samen optrekken

Raadslid: stuur samen met bewoners op kwaliteit onder de Omgevingswet. Zegt wethouder C. Braak (Alkmaar).

Lees meer...

28|06|2018

'Stadsbouwmeester wordt gehate figuur'

Amsterdam wil een stadsbouwmeester aanstellen. Eric Luiten, voorzitter van de commissie ruimtelijke kwaliteit raadt het af.

Lees meer...

09|06|2018

"Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen"

Binnenstedelijk bouwen is ingewikkeld en urgent. Zó urgent dat je genoegen moet nemen met minder kwaliteit? Of juist niet?

Lees meer...

05|06|2018

Federatie beperkt bereikbaar

Door omstandigheden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd slecht bereikbaar. Mail wordt wel gelezen!

Lees meer...

04|06|2018

Christian Braak wethouder Alkmaar

Christian Braak, beleidsmedewerker van de Federarie Ruimtelijke Kwaliteit, is wethouder geworden in Alkmaar (GL).

Lees meer...

01|06|2018

De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt 3e leven

De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt een derde leven. Op de (digitale) kaart zijn alle plannen voor bouwwerken te zien.

Lees meer...

30|05|2018

Tweede editie magazine Toon

Hoe beïnvloeden raadsleden de ruimtelijke kwaliteit? Wat zegt de Omgevingswet daarover, hoe is de praktijk? Lees Toon!

Lees meer...

Recente jurisprudentie

Hieronder vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door op "lees meer" te klikken. 

 • Blokker: gemeentelijk monument

  Een gemeente heeft veel beleidsruimte om een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt op grond van een advies van de erfgoedcommissie.
  De eigenaar van dit pand denkt dat hij op kosten wordt gejaagd en minder mag, als zijn pand monument wordt, en vindt een andere erfgoedcommissie, die meent dat de monumentale waarden te zeer zijn aangetast om bescherming te rechtvaardigen.
  De Raad van State beantwoordt de vraag of de gemeente in redelijkheid kon afgaan op het eerste erfgoedadvies. Omdat de erfgoedcommissie geen fouten heeft gemaakt, maar slechts een ander oordeel heeft over de monumentaliteit dan de tweede commissie, mocht de gemeente zijn beleidsruimte gebruiken om het pand als monument aan te wijzen.

  lees verder

 • Wassenaar: positief advies eisen mag niet

  De gemeente Wassenaar heeft in een paraplubestemmingsplan voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde de dubbelbestemming 'waarde cultuurhistorie' toegevoegd. Bij bouwplannen en verbouwingen aan de bijzondere gebouwen in die gebieden wordt slechts een omgevingsvergunning verstrekt als er een positief advies van de Commissie Welstand en Monumenten ligt. Daarmee ontneemt de gemeenteraad zichzelf de ruimte om ondanks cultuurhistorische bezwaren tóch vergunning te verlenen indien een ander belang zwaarder weegt. Dat mag niet, zegt de Raad van State.

  lees verder

 • Peel en Maas, exces in welstandsloos gebied

  In een gebied waar geen welstandsregels gelden, moet ook voor een excessief lelijk bouwwerk een vergunning worden verleend.

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit