11-12-17Europees Erfgoedjaar ook in Nederland

Op 7 december vond in Milaan, tijdens het Europese Cultuurforum ‘Creative Europe’, de officiële aftrap plaats van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Gedurende dit themajaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen op het gebied van cultureel erfgoed plaatsvinden. De opening van het Nederlandse programma voor het themajaar is op 26 januari a.s. in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’ openen in 2018 zeer vele (erfgoed)organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten die de verbinding met Europa zichtbaar maken. Grote publieksevenementen zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis belichten de Europese aspecten van ons erfgoed in hun programmering. Ook wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Tijdens het themajaar wordt maandelijks een erfgoedthema in de schijnwerper gezet, waarin de relatie tussen Nederland en Europa specifiek tot uitdrukking komt. In januari staat bijvoorbeeld het thema ‘Creativiteit vanuit traditie’ centraal. Erfgoed inspireert jonge kunstenaars en vormgevers tot nieuwe vertalingen van traditionele vormen en technieken. Hedendaags Dutch Design is hier een uiting van die zich internationaal onderscheidt. Crafts Council Nederland organiseert rond dit thema van 26 tot en met 28 januari in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een expositie en publieksactiviteiten onder de titel ‘De ambachtsman als ontdekkingsreiziger’.

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven ziet uit naar een mooi jaar: “Op iedere hoek van de straat kun je in Europa erfgoed terugvinden. Maar erfgoed zit niet alleen in stenen: ook verhalen, muziek, films en ambachten laten onze geschiedenis zien. In de verscheidenheid van ons erfgoed zijn we verenigd. Door het Europees Erfgoedjaar wordt een schijnwerper gezet op al het erfgoed.”

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 werd in mei 2017 officieel uitgeroepen door het Europese Parlement. Het doel van dit themajaar is om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, met cultureel erfgoed in contact brengen en om te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst. Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we met elkaar doorgeven.

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE, DutchCulture en het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ‘92, waartoe ook de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit behoort. Meer informatie op de site https://ec.europa.eu/cultural-heritage. In januari 2018 is de Nederlandse website gereed.

Terug naar het overzicht

Nieuwe Publicaties

Onderstaande publicaties zijn zolang de voorraad strekt, tegen verzendkosten te bestellen bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: info@ruimtelijkekwaliteit.nl of 020 412 49 64

 • Handreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteitHandreiking energietransitie en ruimtelijke kwaliteit

  Isolatie en energieopwekking zullen het aangezicht van Nederland gaan veranderen. We willen voorkomen dat het een rommeltje wordt, omdat we houden van ons land. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit voorkomt dat de energietransitie stagneert door gebrek aan draagvlak. Stroomversnelling en Federatie schreven een handreiking voor gemeenten

  lees verder

 • Schetsboek OOKSchetsboek OOK

  Het Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit scherpt het denken over dit nieuwe instrument.

  lees verder

 • Jaarverslag 2016Jaarverslag 2016

  Het jaarverslag maakt één ding duidelijk: bruisend maar blut!

  lees verder

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit