Publicatie: 17-06-14Jaarverslag 2013

In juni 2014 heeft de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag over 2013 vastgesteld.
Het jaarverslag bevat traditiegetrouw, naast een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van zaken, een essay dat de kern raakt van de activiteiten van de Federatie.
Het essay in dit jaarverslag, getiteld "Omgevingskwaliteit in de steigers", is geschreven door Flip ten Cate.

"De verbouwing is in volle gang. De tijd van de sectorale adviescommissies, die op verzoek van de gemeente elk bouwplan langs de lat van redelijke eisen van welstand leggen, is beslist voorbij. De sloophamer wordt aangereikt door het rijk (vergunningvrij bouwen, promotie van welstandsloze wijken, welstandscommissies niet langer verplicht) en in sommige gemeenten is die hamer zo gretig ter hand genomen, dat het hele bouwwerk het begeeft.
Doch als een phoenix rijst binnenkort het integrale kwaliteitsteam op uit het stof van de gesloopte welstandscommissies..."

Lees hier het Jaarverslag 2013

Terug naar de publicaties

Nieuws

 • Staphorst wint mooiwaartstrofee

  De gemeente Staphorst legt verantwoorde-lijkheid voor kwaliteit bij inwoners, in geest Omgevingswet. Een wisseltrofee waardig.

  lees artikel

 • Meerwaardegesprek en omgevingskwaliteit

  Is het meerwaardegesprek de beste manier om de omgevingskwaliteit te verbeteren? Verslag van een JongFRK inspiratiesessie.

  lees artikel

 • Dilemma's van moderne kwaliteitsadvisering

  Goede gesprekken organiseren over omgevingskwaliteit - hoe doe je dat? Lees over de dilemma’s in PAMFLET-1

  lees artikel

 • Federatie beperkt bereikbaar

  Door omstandigheden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd slecht bereikbaar. Mail wordt wel gelezen!

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit