Jurisprudentie

Op deze pagina vindt u korte samenvattingen van (recente) jurisprudentie op het gebied van welstands- en monumentenzorg.

De integrale uitspraak vindt u door onder de samenvatting op "lees meer" te klikken Heeft u interessante jurisprudentie toe te voegen aan deze lijst, neem dan contact op met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

18|10|2017

Peel en Maas, exces in welstandsloos gebied

In een gebied waar geen welstandsregels gelden, moet ook voor een excessief lelijk bouwwerk een vergunning worden verleend.

Lees meer...

18|10|2017

Heerjansdam, Algemene welstandscriteria onjuist toegepast

Het is niet toegestaan om, indien bouwwerk op grond van één kenmerk niet voldoet aan de welstandscriteria, dat ene kenmerk te beoordelen op grond van de Algemene Criteria. Afwijken van de gebiedsgerichte criteria kan alleen als sprake is van een bijzondere architectonische kwaliteit. Het héle bouwwerk moet dan aan de Algemene Criteria worden getoetst, niet slechts het gewraakte bouwdeel.

Lees meer...

13|01|2017

Gelderland, reclame op bedrijventerrein

Als een welstandsnota een exacte maatvoering kent voor reclame, en tegelijk de bepaling dat in het gebied in kwestie de welstandstoetsing soepel dient te geschieden, dan heeft de welstandscommissie niet de vrijheid om reclame die groter is dan de vereiste maat goed te keuren - ook al is de reclame ondergeschikt aan het bedrijfsgebouw.

Lees meer...

Nieuws

 • Kustpact heeft kwaliteitsteam nodig

  Het Kustpact verbiedt bebouwing hier en daar. Dat lost het kwaliteitsprobleem niet op. En Kwaliteitsteam Kust is nodig.

  lees artikel

 • Cultuurhistorie: toekomst voor Achterhoek

  Cultuurhistorie is niet alleen de toeristische motor van de Achterhoek, ook voor energietransitie is het richtinggevend.

  lees artikel

 • Erfgoed in verkiezingsprogramma's

  Erfgoed is het fundament onder veel gemeentelijk beleid, en natuurlijk onder beleid voor ruimtelijke kwaliteit.

  lees artikel

 • Omgevingsplan op Kwaliteit

  Hoe maak je een omgevingsplan, met kwaliteit als doelstelling? Publicatie van Mooiwaarts: het Schetsboek OOK.

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit