Ruimtelijke kwaliteit

De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuwsbrief april

Mooiwaarts

In de samenleving groeit het besef over de waarde van een mooie leefomgeving.
Meer dan ooit is de leefomgeving 'onze' leefomgeving geworden. De initiatiefgroep  Mooiwaarts probeert, als beweging, de bevordering en borging van ruimtelijke kwaliteit en de rol van adviseurs daarin in de aandacht te houden. Er worden vernieuwende Omgevingsplannen gemaakt (project OOK-Mooiwaarts), en gewerkt aan cultuurverandering.
Sinds 2015 wordt in Mooiwaartscafé's over de vernieuwing gebrainstormd. Dit filmpje geeft een impressie.

 • "Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen"

  Binnenstedelijk bouwen is ingewikkeld en urgent. Zó urgent dat je genoegen moet nemen met minder kwaliteit? Of juist niet?

  lees artikel

 • Christian Braak wethouder Alkmaar

  Christian Braak, beleidsmedewerker van de Federarie Ruimtelijke Kwaliteit, is wethouder geworden in Alkmaar (GL).

  lees artikel

 • De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt 3e leven

  De Nieuwe Kaart van Nederland krijgt een derde leven. Op de (digitale) kaart zijn alle plannen voor bouwwerken te zien.

  lees artikel

 • Federatie beperkt bereikbaar

  Door omstandigheden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd slecht bereikbaar. Mail wordt wel gelezen!

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit