Ruimtelijke kwaliteit

De schoonheid van onze gebouwde omgeving bevorderen. Dat is het doel van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, al sinds 1931. Welstandscommissies, monumentencommissies, adviesorganen voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, stedenbouw en landschap zijn aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuwsbrief oktober

Mooiwaarts

In de samenleving groeit het besef over de waarde van een mooie leefomgeving.
Meer dan ooit is de leefomgeving 'onze' leefomgeving geworden. De initiatiefgroep  Mooiwaarts probeert, als beweging, de bevordering en borging van ruimtelijke kwaliteit en de rol van adviseurs daarin in de aandacht te houden. Er worden vernieuwende Omgevingsplannen gemaakt (project OOK-Mooiwaarts), en gewerkt aan cultuurverandering.
Sinds 2015 wordt in Mooiwaartscafé's over de vernieuwing gebrainstormd. Dit filmpje geeft een impressie.

 • Nationaal Ontwerpteam nodig voor kwaliteit

  Nederland is gemaakt na gesprekken over het beste ontwerp. Laten we die cultuur hoog houden, zegt J. Muhren (Mooi N-H).

  lees artikel

 • Invoeringswet bedreigt Omgevingskwaliteit

  Aanpassingen aan de Omgevingswet bemoeilijken integrale afweging. Ten koste van Omgevingskwaliteit, aldus de FRK.

  lees artikel

 • Onafhankelijke adviseur duurzaam bouwen

  Apeldoorn pioniert met een adviseur duurzaam bouwen in de CRK. Mireille Langendijk vindt het wiel uit.

  lees artikel

 • Federatie beperkt bereikbaar

  Door omstandigheden is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit de komende tijd slecht bereikbaar. Mail wordt wel gelezen!

  lees artikel

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit